O firmie

O firmie 2018-02-16T17:20:54+00:00

Archman

Archman Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów informatycznych na platformie Microsoft .NET w zakresie:

 • Obiegu pracy i dokumentów (Workflow),
 • Budżetowania i analizy danych (Business Intelligence),
 • Zarządzania Personelem (HR).

Flagowym produktem firmy jest system Business Navigator, który działa w 100% w środowisku przeglądarki internetowej. Business Navigator jest często wdrażany jako kluczowy system uzupełniający do najdroższych systemów ERP.

Program partnerski

Firmy, które zdecydują się być Partnerem mogą liczyć na klarowne i pewne zasady współpracy. Każdy Partner otrzymuje wsparcie merytoryczne, techniczne oraz marketingowe.

Korzyści z przystąpienia do programu partnerskiego to m.in.:

 • Atrakcyjne warunki handlowe
 • Szkolenia z zakresu wykorzystania oraz wdrażania Business Navigator
 • Pomoc merytoryczna i techniczna konsultantów przy wdrożeniach
 • Wsparcie działań sprzedażowych i marketingowych (Internet, konferencje, warsztaty, foldery reklamowe)
 • Bezpłatne licencje na system Business Navigator dla własnego użytku

Potwierdzeniem kompetencji każdego Partnera jest jego status. Zależy on od posiadanej wiedzy o produkcie oraz osiągnięć sprzedażowych. W miarę wzrostu poziomu wiedzy jak i zaangażowania w dystrybucji produktu Partner osiąga wyższe statusy, które mają odzwierciedlenie w wysokości uzyskiwanej prowizji ze sprzedaży.

 • Krok 1: spotkanie z konsultantem firmy Archman
 • Krok 2: odbycie szkoleń certyfikacyjnych w obszarze Business Navigator
 • Krok 3: podpisanie umowy partnerskiej z Archman

Z kim współpracujemy

U podstaw współpracy z naszymi partnerami leży poprawa jakości oraz rozwój świadczonych przez nas usług i dostarczanych produktów.
Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych partnerów:

Janusz_photo_2010_04Janusz Nesterak jest partnerem szczególnym dla spółki Archman. Wsparcie merytoryczne oraz zaufanie, jakim obdarzył młodych pasjonatów sztuki controllingu na początku ich kariery zawodowej zaowocowało wieloma bardzo udanymi projektami, a w konsekwencji doprowadziło do założenia firmy działającej na styku controllingu i informatyki.

Był koordynatorem merytorycznym wdrożeń systemów controllingu realizowanych przez spółkę Archman w firmach:

 • Kopalnia Soli Wieliczka S.A.,
 • Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o.,
 • Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Janusz Nesterak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Strona internetowa: http://janek.ae.krakow.pl/~nesterak/

 

progreslogo

Centrum Coachingu PROGRES to zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin: trenerów biznesu, akredytowanych coachów oraz konsultantów.  Firma  oferuje usługi w zakresie coachingu biznesowego ( w tym executive coachingu), coachingu zespołów, szkoleń biznesowych, a także doradztwa w zakresie zarządzania personelem. Strona firmy: ccprogres.pl

zetologo

Centrum Systemów Komputerowych Zeto S.A to posiadająca duże doświadcznie firma komputerowa, dostarczająca zaawansowane biznesowe rozwiązania IT. W ofercie znajdują się autorskie systemy kadrowo-płacowe SATURN-HR oraz SATURN.NET.  Wykwalifikowana kadra pracowników umiejętnie łączy nabyte przez wiele lat pracy doświadczenie z otwarciem na nowości szybko zmieniającego się rynku sprzętu i oprogramowania, czuwając jednocześnie nad niezawodnością systemu. Każdy projekt wdrażany jest zatem szybko, precyzyjnie i efektywnie. Nawiązując współpracę z Centrum Systemów Komputerowych Zeto S.A. wprowadzamy do oferty pakiet rozwiązań łączących system firmy Zeto S.A. SATURN.NET z naszym systemem Business Navigator, takich jak np. ocena okresowa skonsolidowana  z systemem kadrowo-płacowym czy rozmowy rozwojowe,  obieg wniosków urlopowych, delegacji itp. Strona firmy: zetokielce.pl

forysteklogo

Kancelaria FORYSTEK & PARTNERZY jest kancelarią działającą od 1997  roku, wyspecjalizowaną w zakresie pełnej i kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych. Wspólnie z nami realizowała duże projekty consultingowe głównie z zakresu wycen przedsiębiorstw. Strona firmy: www.forystek.pl

ecddplogo

Firma ta jest jedną z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego. Głównym przedmiotem działalności jest świadczenie kompleksowych usług doradczych oraz szkoleniowych. Oferuje usługi z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego oraz rachunkowości, a także szeroki katalog usług szkoleniowych i outsourcingowych. Strona firmy: www.ecddp.pl

enovalogo

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2011 roku podpisaliśmy umowę partnerską z firmą Soneta Sp. z o.o., producentem systemu  – ENOVA.

Tym samym nasza oferta rozszerzona została o usługi związane z wdrażaniem tego systemu. O wyborze  firmy Soneta Sp. z o.o. jako partnera biznesowego zdecydowały następujące przesłanki:

 • Nasze dotychczasowe doświadczenia związane z tym systemem w trakcie naszych wdrożeń controllingu i platformy BI Business Navigator niejednokrotnie komunikowaliśmy się z systemem ENOVA,
 • Rozwiązania zastosowane w systemie pozwalające na prowadzenie ewidencji księgowej potrafiącej zaspokoić wyszukane potrzeby informacyjne controllingu i menedżerów,
 • Rosnąca popularność systemu Enova na rynku ponad 4000 klientów korzystających z systemu,

Otwartość systemu na współpracę z innymi aplikacjami.
Pod koniec listopada nasi konsultanci wzięli udział w cyklu szkoleń ukierunkowanych na rozwój naszych kompetencji w zakresie wdrażania systemu ENOVA. W przyszłości poza wdrażaniem systemu ENOVA planujemy wprowadzić do oferty pakiet rozwiązań łączących system firmy Soneta z naszym systemem Business Navigator, takich jak np. dedykowana, a tym samym szybka we wdrożeniu, hurtownia danych, obieg faktur połączony z automatyczną ich wysyłką do systemu finansowo księgowego czy obieg wniosków urlopowych i delegacji itp.

Informacje o możliwościach systemu dostępne są na stronie producenta: www.enova.pl.

strategielogo

Współpracę z firmą Strategie Personalne Sp. z o.o. rozpoczęliśmy w kwietniu 2009 roku.
Celem współpracy jest wspólne wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie personelem.

Firma specjalizuje się w:

 • Szeroko pojętym doradztwie personalnym tworzenie i wykorzystywanie systemów kompetencyjnych, stosowanie procedur Assessment Center i systemów motywacyjnych z uwzględnieniem wartościowania stanowisk pracy,tworzenia systemów ocen okresowych i opisów stanowisk pracy itp.,
 • Rekrutacji i selekcji,
 • Szkoleniach.

Firma działa na polskim rynku od 1997 roku. Praktyczna znajomość krajowego rynku pracy, stosowanie adaptowanych do polskich warunków (zarówno w aspektach kulturowych, jak i psychologicznych) metod audytu personalnego, szkoleń oraz rekrutacji, znajomość potrzeb firm i organizacji w zakresie polityki personalnej, przyczyniają się do pozytywnego postrzegania firmy na rynku. Strona firmy: www.sp.pl

itmanagerlogo
Od 2011 prowadzimy współpracę z magazynem „IT MANAGER”. Magazyn należy do Grupy Software Press, która od 15 lat publikuje czasopisma dla branży IT. IT Manager to miesięcznik online, który porusza tematy ważne dla managerów i dyrektorów IT, dyrektorów handlowych, szefów projektów, dyrektorów rozwoju oraz członków zarządu i prezesów. Artykuły dla IT Manager piszą specjaliści z największych firm w branży IT.

rclogo

W czerwcu 2009 rozpoczęliśmy współpracę z wrocławską firmą ROB-COM, która specjalizuje się we wdrożeniach zintegrowanych systemów transakcyjnych: SAP Business One, JD Edwards EnterpriseOne, Reset.  Celem współpracy jest wdrażanie controllingu w firmach korzystających z systemów informatycznych SAP i Oracle.

Współpraca dotyczy następujących obszarów:

 • projektowanie i wdrażanie hurtowni danych,
 • wdrażanie systemów do raportowania i analiz w oparciu o hurtownię danych,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i inne) dla grup kapitałowych w oparciu o hurtownię danych,
 • wdrażanie pozostałych elementów systemu controllingu (budżetowanie, zarządzanie personelem, modelowanie procesów, rachunek kosztów działań, wymiana informacji),
 • prowadzenie szkoleń i bieżącego doradztwa przy wdrożeniach systemu controllingu u klientów ROB-COM.

Firma ROB-COM działa na polskim rynku od ponad 15 lat jako integrator systemów informatycznych i cieszy się zaufaniem oraz dobrą opinią wśród klientów. Strona firmy: www.robcom.com.pl

microsoftWe wrześniu 2008 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Microsoft. W roku 2010 uzyskaliśmy certyfikację naszych produktów. W jaki sposób przekłada się to na klienta? Przede wszystkim dzięki certyfikacji nabywamy produkty Microsoftu w niższej cenie, co przekłada się na niższą cenę całego rozwiązania oferowaną klientowi. Ponadto jest to gwarancja jakości oferowanych przez nas produktów informatycznych, które zostały przebadane przez ekspertów Microsoft. Dodatkowo możemy liczyć na ciągłe wsparcie ze strony Microsoftu co przydaje się przy rozwiązywaniu nieoczekiwanych problemów w trakcie trwania procesu wdrożeniowego.

Certyfikaty

We wrześniu 2008 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Microsoft. W roku 2010 uzyskaliśmy certyfikację naszych produktów. Podstawowe korzyści płynące z certyfikatu płynące dla Klientów i Firmy Archman Sp. z o.o.:

 • Niższe koszty produktów Microsoft wspomagające platformę,
 • Gwarancja wysokiej jakości produktów informatycznych,
 • Współpraca przy rozwoju platformy informatycznej Business Navigator.

W marcu 2011 roku zostaliśmy oficjalnym partnerem firmy Advisio. Partnerstwo to łączy się z otrzymaniem certyfikatu CONSULTANTS OF THE FUTURE. Dzięki współpracy z firmą Advisio nasi konsultanci poszerzyli zakres swoich kompetencji w obszarze analizy celów strategicznych oraz operacyjnych przedsiębiorstwa. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej profesjonalne wdrożenie naszych projektów.

W kwietniu 2011 roku nasza platforma informatyczna Business Navigator została certyfikowanym produktem w ramach usługi Windows Azure. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze produkty informatyczne mogą być dystrybuowane za pomocą Internetu, bez potrzeby instalacji oprogramowania na serwerze klienta.

Projekty UE
Projekt POIG - działanie 8.2.

Informacje ogólne

Celem projektu realizowanego w okresie 2013-11-18 r. do 2014-06-17 r. było zwiększenie efektywności procesów realizowanych pomiędzy Archman Sp. z o. o., a współpracującymi przedsiębiorstwami w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach projektu wdrożone zostały nowe moduły informatyczne oraz zakupiono środki trwałe.