10 najważniejszych trendów technologicznych Gartnera na 2023 i ich wpływ na świat biznesu

Kategoria: Blog, Zarządzanie
10 najważniejszych trendów technologicznych Gartnera na 2023 i ich wpływ na świat biznesu | Archman

Co roku Instytut Gartnera publikuje swoje przewidywania dla biznesu i technologii na nadchodzący rok. Ten rok nie jest wyjątkiem – tym razem badacze wyróżnili 10 trendów, które będą przydatne dla biznesmenów, menedżerów i osób zainteresowanych szeroko pojętym IT. 

Ta lista może być wykorzystana do oceny możliwego wpływu określonych rozwiązań technologicznych na konkretne strategie biznesowe, takie jak zwiększenie przychodów, przyspieszenie rozwoju cyfrowego, maksymalizacja wartości danych lub zabezpieczenie i ustanowienie marki.

W tym roku tematy podzielone są na cztery sekcje: optymalizacja, skalowanie, innowacyjność i zrównoważona technologia.

Temat 1: Optymalizacja

Optymalizacja to poprawa procesów polegająca na najlepszym lub najbardziej efektywnym wykorzystaniu sytuacji lub zasobów. Każda firma musi stale optymalizować swoje działania, aby zwiększyć przychody i utrzymać się na rynku.

Trendy wyznaczone w tej sekcji optymalizują systemy IT pod kątem większej niezawodności, usprawniają podejmowanie decyzji na podstawie danych oraz utrzymują wartość i integralność systemów sztucznej inteligencji (AI) w produkcji.

Digital Immune System (DIS) albo Cyfrowy System Odpornościowy łączy praktyki i technologie w zakresie projektowania oprogramowania, rozwoju, operacji i analityki w celu ograniczenia ryzyka biznesowego. Solidny cyfrowy system odpornościowy chroni aplikacje i usługi przed anomaliami, takimi jak konsekwencje błędów w oprogramowaniu lub problemy z bezpieczeństwem, czyniąc aplikacje bardziej odpornymi, tak aby szybko odzyskiwały sprawność po awariach.

Taki system łączy wiele strategii inżynierii oprogramowania w celu ochrony przed ryzykiem. Dzięki obserwowalności, automatyzacji oraz ekstremalnemu projektowaniu i testowaniu, dostarcza odporne systemy, które łagodzą ryzyko operacyjne i bezpieczeństwa.

 Elementy Cyfrowego Systemu Odpornościowego:

 • Ciągła walidacja 
 • Testy autonomiczne 
 • Inżynieria chaosu 
 • Obserwowalność 
 • Autoremediacja

Applied Observability albo obserwowalność stosowana to zastosowanie obserwowalnych danych w wysoce zintegrowanym podejściu w ramach funkcji biznesowych, aplikacji oraz zespołów infrastruktury i operacji. Umożliwia skrócenie czasu pomiędzy działaniami interesariuszy a reakcjami organizacji, a więc pozwala na proaktywne planowanie decyzji biznesowych. 

Działa na podstawie danych emitowanych przez organizację, wykorzystując AI do analizy i tworzenia rekomendacji, które pozwalają przedsiębiorstwu podejmować szybsze i dokładniejsze decyzje w przyszłości. Stosowana systematycznie może zmniejszyć opóźnienia w reagowaniu i zoptymalizować operacje biznesowe w czasie rzeczywistym.

AI TRiSM, czyli AI trust, risk and security management (zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI) wspiera zarządzanie modelami AI, wiarygodność, uczciwość, niezawodność, solidność, skuteczność i ochronę danych. Łączy metody wyjaśniania wyników AI, szybkiego wdrażania nowych modeli, aktywnego zarządzania bezpieczeństwem AI oraz kontroli kwestii prywatności i etyki.

Czy wiesz, że…

Do 2026 r. organizacje, które zoperacjonalizują przejrzystość, zaufanie i bezpieczeństwo AI, zobaczą, że ich modele AI osiągają 50-procentową poprawę w zakresie adopcji, celów biznesowych i akceptacji użytkowników – Gartner

Temat 2: Skalowanie

Skalowanie to strategiczne podejście do rozwoju firmy, polegające na zwiększeniu przychodów przy utrzymaniu jednego poziomu kosztów. 

Te trendy technologiczne mogą pomóc w przyspieszeniu przygotowania ofert pionowych, zwiększeniu tempa dostarczania produktów i umożliwieniu łączności na każdym etapie pracy. 

Platformy chmury branżowej łączą tradycyjne usługi w chmurze z dostosowaną do potrzeb funkcjonalnością branżową, aby sprostać historycznie trudnym do rozwiązania wyzwaniom wertykalnym. 

Łączą między innymi SaaS, PaaS i IaaS z dostosowanymi do potrzeb danej branży funkcjami, które organizacje mogą wykorzystać w modelu modułowym – tworząc kompozytowe platformy, które nie są już pojedynczymi wertykalnymi rozwiązaniami SaaS. 

Platform Engineering albo Inżynieria platformowa zapewnia zestaw narzędzi, możliwości i procesów, które są pakowane w celu łatwego wykorzystania przez programistów i użytkowników końcowych. Zwiększy to produktywność użytkowników końcowych i zmniejszy obciążenie zespołów programistycznych. 

Inżynieria platformowa wdraża narzędzia wielokrotnego użytku i możliwości samoobsługi wraz ze zautomatyzowanymi operacjami infrastrukturalnymi, poprawiając doświadczenie i produktywność programistów. 

To podejście technologiczne wykorzystuje konfigurowalne komponenty i usługi aplikacji wielokrotnego użytku.

Korzyścią dla użytkowników są standaryzowane narzędzia, komponenty i zautomatyzowane procesy.

Gartner przewiduje, że do 2026 roku 80% organizacji zajmujących się inżynierią oprogramowania utworzy zespoły platformowe jako wewnętrznych dostawców usług wielokrotnego użytku, komponentów i narzędzi do dostarczania aplikacji. Inżynieria platformowa ostatecznie rozwiąże centralny problem współpracy między twórcami oprogramowania a operatorami.

Wireless-Value Realization 

Gartner używa terminu “realizacja wartości w sieci bezprzewodowej”, aby opisać zakres sposobów, w jaki technologie bezprzewodowe następnej generacji będą wkrótce dostarczać nowe i ulepszone usługi oraz zmniejszać koszty kapitałowe.

Ten trend przyspiesza transformację cyfrową poprzez włączenie technologii i możliwości, które zapewniają dane niezbędne do osiągnięcia krytycznych wyników biznesowych.

Przykłady innowacji w technologie bezprzewodowe, wg. Gartnera:

 • Śledzenie lokalizacji
 • Wykrywanie radarowe
 • Usługi o wartości dodanej, takie jak komunikacja między pojazdami, funkcje nadawania, multicastingu i specyficzne dla mediów, umożliwiające nowe przypadki wykorzystania sieci bezprzewodowej.
 • Wszechobecność staje się coraz lepsza. Szczególnie w przypadku rozwoju sieci komórkowych i powstających konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które zapewniają łączność z Internetem i IoT w regionach pozbawionych połączeń.
 • Systemy bezprzewodowe o bardzo niskim poborze mocy

Korzyści dla użytkowników obejmują zmniejszenie ryzyka, optymalizację kosztów, zgodność z przepisami dotyczącymi łączności oraz ulepszone propozycje wartości dla deweloperów i klientów.

Temat 3: Innowacyjność

Trendy te koncentrują się na umożliwieniu zmiany modelu biznesowego, wymyśleniu na nowo sposobu zaangażowania pracowników i klientów oraz przyspieszeniu strategii zdobywania nowych rynków wirtualnych.

Superaplikacje albo Superapps to coś więcej niż złożone aplikacje, które agregują usługi. Superapps łączą cechy aplikacji, platformy i ekosystemu w jednej aplikacji, zapewniając platformę, na której strony trzecie mogą rozwijać i publikować własne miniappki. 

Przykładem takiej superaplikacji jest NAVIGATOR365 – kompleksowa platforma do tworzenia aplikacji bez kodu. Ta platforma daje użytkownikom narzędzia do tworzenia własnych aplikacji – od tych biznesowych, jak na przykład CRM i Zarządzanie Zakupami, do takich, które można wykorzystywać w życiu codziennym – na przykład, do zarządzania zadaniami.

Adaptacyjna Sztuczna Inteligencja, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów AI, może zmieniać swój własny kod, aby dostosować go do zmian w świecie rzeczywistym, które nie były znane lub przewidziane w momencie pisania kodu. Organizacje, które w ten sposób wbudowują w projekt zdolność do adaptacji i odporność, mogą szybciej i skuteczniej reagować na zakłócenia.

Metaverse zapewni możliwości gospodarcze z wykorzystaniem nowych rodzajów cyfrowych aktywów biznesowych i modeli wymiany wartości. Aby wzmocnić strategię transformacji cyfrowej, trzeba będzie zbadać rozwój produktu, lokowanie marki, zaangażowanie klientów i przepływy finansowe w świecie wirtualnym.

 

Możliwości w Metaverse:

 • Cyfrowa obecność
 • Gaming 
 • Wirtualne przestrzenie
 • Wspólne doświadczenia
 • Obliczenia przestrzenne 
 • Aktywa tokenizowane

Temat 4: Zrównoważona technologia

Dostarczanie samych technologii nie będzie wystarczające w 2023 roku. Zrównoważona technologia to rozwiązania, które zwiększają energię i wydajność usług IT; umożliwiają zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dzięki technologiom takim jak identyfikowalność, analityka, oprogramowanie do zarządzania emisjami i AI; oraz pomagają klientom osiągnąć ich własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Inwestycje w zrównoważoną technologię mają również potencjał do stworzenia większej odporności operacyjnej i wyników finansowych, zapewniając jednocześnie nowe ścieżki wzrostu.

Podsumowanie

Podsumowując, w 2023 roku przedsiębiorstwom trzeba się skupić na optymalizacji, skalowaniu i innowacji, nie zapominając o tym, że zrównoważony rozwój też musi mieć wpływ na długoterminową strategię firmy. 

Przedstawione trendy umożliwiają dostosowanie innowacji technologicznych do przyszłych celów strategicznych przedsiębiorstwa.

5/5 (4)

Absolwentka kierunku Tourism and Leisure Management w IMC Fachhochschule Krems. Po ukończeniu studiów postanowiła, że jej powołaniem jest digital marketing. W Archman pełni rolę specjalisty do spraw marketingu, gdzie codziennie pogłębia swoją wiedzę w zakresie SEO i SEM. Mariia interesuje się storytellingiem, a w wolnym czasie najczęściej sięga po powieści Stephena Kinga.

Porozmawiajmy