Currently set to Index
Currently set to Follow

3 lata z systemem NAVIGATOR w Medicare Sp. z o.o.

Kategoria: Case study
3 lata z systemem NAVIGATOR w Medicare Sp. z o.o. | Archman

Medicare Sp. z o.o. to hurtownia farmaceutyczna działająca w obszarze Polski południowej. Firma istnieje na rynku od 1991 roku. Z roku na rok notuje dynamiczny rozwój poszerzając zarówno wielkość uzyskiwanych przychodów jak i zasięg terytorialny prowadzonej działalności. Obecnie poza centralą w Mysłowicach posiada również oddziały w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie.

Dlaczego NAVIGATOR?

Decyzję o wdrożeniu systemu NAVIGATOR firma Medicare podjęła pod koniec 2008 roku. Na początkowym etapie współpracy Medicare zdecydował się na wdrożenie Hurtowni Danych i budżetowania opartego o MS Excel, a później o wchodzący w skład systemu NAVIGATOR moduł Budżetowanie. Potrzeba wprowadzenia zmian spowodowana była dynamicznym rozwojem firmy oraz powstawaniem nowych oddziałów na terenie Polski.

Na wybór systemu NAVIGATOR i firmy Archman zdecydowany wpływ miały perspektywy rozwojowe systemu o nowe moduły oraz propozycja Archman, aby rozpocząć wdrożenie narzędzi informatycznych od właściwego ułożenia procesów, które będą wspomagane przez system – mówi Grzegorz Piechota – Dyrektor ds. Finansowych, pełniący jednocześnie funkcję szefa wdrożenia.

Podsumowując rozpoczętą w 2008 roku współpracę z firmą Archman stwierdzam z zadowoleniem, że decyzja o wyborze właśnie tej firmy była właściwa. Dla mnie największą zaletą zespołu Archman była i jest elastyczność oraz to, że mimo iż koncepcja wdrożenia wielokrotnie się zmieniała nigdy nie usłyszeliśmy „że się nie da”. Trzeba tutaj zaznaczyć, że początkowo planowaliśmy wdrożyć tylko budżetowanie, a z czasem współpraca rozwinęła się o kolejne obszary.

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie systemu NAVIGATOR poprzedzone zostało zaprojektowaniem controllingowego systemu budżetowania. W ramach tego etapu uporządkowana została ewidencja przychodów i kosztów, stworzona koncepcja budżetowania oraz przeprowadzone warsztaty z menedżerami poszczególnych centrów odpowiedzialności, których celem było opracowanie systemu budżetowania w jak największym stopniu odpowiadającego potrzebom firmy. Równolegle realizowany był proces wdrożenia rozwiązań informatycznych, mających stanowić wsparcie przy budżetowaniu, a więc Hurtowni Danych. Połączenie budżetowania z hurtownią danych miało stworzyć pełny system zarządzania przychodami i kosztami przy uwzględnieniu procesu decentralizacyjnego w firmie.

Dla mnie największą zaletą zespołu Archman była elastyczność oraz to, że mimo iż koncepcja wdrożenia wielokrotnie się zmieniała nigdy nie usłyszeliśmy „że się nie da”.

Podsumowując rozpoczętą w 2008 roku współpracę z firmą Archman stwierdzam z zadowoleniem, że decyzja o wyborze właśnie tej firmy była właściwa. Dla mnie największą zaletą zespołu Archman była i jest elastyczność oraz to, że mimo iż koncepcja wdrożenia wielokrotnie się zmieniała nigdy nie usłyszeliśmy „że się nie da”. Trzeba tutaj zaznaczyć, że początkowo planowaliśmy wdrożyć tylko budżetowanie, a z czasem współpraca rozwinęła się o kolejne obszary.

W 2009 roku firma zdecydowała się na wdrożenie modułu Zarządzanie Personelem, wspierającego realizację procesu ocen okresowych pracowników w oparciu o już funkcjonującą w Medicare matrycę kompetencji stanowiskowych i opisy stanowisk pracy. System umożliwia tworzenie profili kompetencyjnych pracowników, a następnie w oparciu o nie przeprowadzanie ocen pracowniczych zgodnie z metodyką 360°. Dane zebrane w procesie oceniania dostępne są w Hurtowni Danych, gdzie istnieje możliwość budowania różnego rodzaju zestawień, rankingów itp.. Nie bez znaczenia jest też możliwość porównywania wyników uzyskanych przez pracowników w poszczególnych edycjach ocen.

Dane zebrane w procesie ocen pracowniczych dostępne są w Hurtowni Danych, gdzie istnieje możliwość budowania różnego rodzaju zestawień, rankingów itp.

Wdrożenie modułu Zarządzanie Personelem systemu NAVIGATOR poprzedzone było rozmowami z wieloma firmami oferującymi podobne produkty – stwierdza Beata Piwowarczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. HR. Oferta firmy Archman jednak najlepiej pasowała do naszych potrzeb. Mieliśmy już wcześniej opracowaną metodologię procesu ocen pracowniczych (matrycę kompetencji, opisy stanowisk i opis przebiegu procesu) i potrzebowaliśmy narzędzia, które w elastyczny sposób będzie umożliwiało wykorzystanie naszej koncepcji. Udało nam się to w dużym stopniu dzięki sprawnemu działaniu konsultantów Archman, którzy szybko reagowali na przekazywane im uwagi począwszy od etapu przygotowania wdrożenia, aż po zakończenie pierwszej edycji ocen pracowniczych. Istotne jest to, że Archman rzeczywiście współtworzył z nami obecny kształt modułu Zarządzanie Personelem. Mieliśmy duży wpływ na ostateczny rezultat wdrożenia i mamy poczucie, że współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z odpowiedzialnym partnerem – podkreśla Beata Piwowarczyk.

Z perspektywy 3 lat korzystania z systemu NAVIGATOR

W chwili obecnej w firmie Medicare z systemu NAVIGATOR aktywnie korzysta około 30 osób – są to menedżerowie zarządzający centrami odpowiedzialności, pracownicy Działu Kadr oraz Działu Analiz. Dodatkowo w trakcie przeprowadzania ocen pracowniczych z systemu korzystają wszyscy pracownicy dokonując ocen przełożonych czy współpracowników. W systemie przechowywane i udostępniane są również dokumenty związane z systemem jakości przedsiębiorstwa.

Wdrożona w Medicare Hurtownia Danych umożliwia tworzenie raportów dynamicznych oraz statycznych. Korzystający z raportów menedżerowie zgodnie ze swoimi uprawnieniami mają możliwość porównania danych rzeczywistych z danymi planowanymi. Każdy z menedżerów jest rozliczany z realizacji budżetów, a system NAVIGATOR zapewnia im na bieżąco dane dotyczące obszarów, za które odpowiadają.

Z perspektywy zarządzającego finansami firmy dla mnie istotny jest szybki dostęp do danych rzeczywistych i możliwość porównania ich z wielkościami planowanymi. Z uwagi na specyfikę działalności najważniejsze dla nas jest raportowanie kosztów (w tym wynagrodzeń) i wyników finansowych. System NAVIGATOR umożliwia nam śledzenie na bieżąco tych parametrów – podkreśla Grzegorz Piechota.

Duże znaczenie we współpracy z firmą Archman ma dla nas fakt, że mamy wpływ na rozwój systemu. Nasze uwagi i sugestie są uwzględniane w planach rozwoju systemu – zgodnie stwierdzają Beata Piwowarczyk i Grzegorz Piechota.

+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też