ABC i Time-Driven ABC, o co chodzi ?

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość

Metoda ABC (rachunek kosztów działań) jest metodą rozliczania kosztów pośrednich, które spowodowane są działaniami i procesami niezbędnymi do wytworzenia oraz sprzedaży produktów i usług. Realizacja działań wymaga zużycia określonych zasobów, co wiąże się z ponoszeniem wydatków na ich nabycie i generuje koszty.

Tak więc, wycena produktów wg metodyki ABC polega na przypisaniu odpowiednich kosztów odpowiednim działaniom, a dopiero w następnym etapie na rozliczaniu działań bezpośrednio na właściwe produkty (wg odpowiednich kluczy). Praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie jest dużo skuteczniejsze niż stosowane wcześniej metody, jak rachunek kosztów pełnych lub zmiennych.

Trudności w stosowaniu metody ABC okazały się być powiązane z m.in. doborem prawidłowych kluczy rozliczeniowych oraz ciągłą aktualizacją modelu (duża czasochłonność procesu). Dlatego też kwestią czasu było pojawianie się ulepszonej metody ABC.

Time-Driven ABC, bo o niej tu mowa, charakteryzuje się unikalnym podejściem opartym o tzw. równania czasowe, które umożliwiają określenie czasu i kosztu wykonywania poszczególnych działań firmy zorientowanych na określony obiekt kosztowy.

Główne zalety Time-Driven ABC to:

  • Łatwość aktualizacji i utrzymania modelu w porównaniu do standardowego ABC
  • Możliwość określenia poziomu nieefektywności dostępnych zasobów
  • Brak konieczności nadmiernej rozbudowy modelu
  • Zwiększenie wiedzy nt. procesów – ich wydajności i sprawności
  • Integracja z istniejącymi systemami ERP, CRM
  • Duża precyzja algorytmów obliczeniowych
  • Uzyskanie silniejszej pozycji w negocjacjach z klientami
+ posts
Może Cię również zainteresować
Sprawdź też
Menu