Controlling totalny 1/2012

//Controlling totalny 1/2012

Controlling totalny 1/2012

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem magazynu “Controlling totalny” – kwartalnika, który poruszał będzie na swoich łamach zagadnienia związane z controllingiem.

Controlling w naszym rozumieniu to nie tylko finanse. W bezpośrednim tłumaczeniu słowo controlling oznacza koordynację i takie też stawiamy mu cele. Powinien dotykać przede wszystkim warstwy zarządczej, koncentrować się na wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami firmy i w konsekwencji nastawiać się na usprawnianie procesów biznesowych oraz większą motywację pracowników do realizacji celów firmy. Nie tylko na mierzenie i analizę ich efektów. W tym i kolejnych numerach będziemy starać się przybliżyć Państwu nasze spojrzenie na controlling oraz dostarczyć ciekawych materiałów do przemyśleń, a być może do wdrożenia w Państwa firmach.

W tym numerze szczególnie polecamy zapoznanie się z wywiadem z Adamem Pietkiewiczem – współzałożycielem Grupy PGD. W wywiadzie zdradza nam co jest dla niego najważniejsze w prowadzeniu biznesu i jakimi zasadami kierował się rozwijając firmę.

Na uwagę zasługuje również wywiad z dr Januszem Nesterakiem poruszający zagadnienia rozwoju controllingu w Polsce. Natomiast w artykule Dlaczego konieczne jest szersze spojrzenie na controlling znajdą Państwo rozwinięcie myśli przewodniej kwartalnika, czyli tego w jaki sposób my rozumiemy controlling.

Z uwagi na to, że jest to pierwszy numer chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania od momentu pracy nad koncepcją po wydruk. Jednocześnie jeśli mają Państwo uwagi czy sugestie tematów, którymi powinniśmy się zająć w kolejnych numerach proszę o ich przesłanie na adres redakcja@archman.pl.

Pobierz magazyn: Controlling totalny 1/2012.pdf

2018-02-16T18:45:51+00:00 13 05 2015|Magazyn Controlling Totalny|