Currently set to Index
Currently set to Follow

Czy informatyzacja procesów personalnych w firmie ma sens?

Kategoria: Blog, Rozwiązania informatyczne
Czy informatyzacja procesów personalnych ma sens?

Postawione w ten sposób pytanie może budzić obawy czy połączenie elementów “miękkich” z “twardymi” czyli zarządzania personelem z nowoczesnymi technologiami informatycznymi przyniesie przedsiębiorstwu wartość dodaną. Poniżej kilka argumentów przemawiających za korzystaniem z takich rozwiązań.

Informatyzacja procesów personalnych – zalety i wady

W każdym nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie realizacja procesów personalnych zajmuje znaczną część pracy każdego menedżera.

 • Proces ustalania celów i zadań dla pracowników,
 • Proces rozliczania realizacji celów i zadań,
 • Proces oceny pracowniczej,
 • Planowanie rozwoju pracowników.

Realizacja wyżej wymienionych procesów z wykorzystaniem podstawowych narzędzi taki jak Word i Excel ma kilka zasadniczych wad:

 • Pracochłonność przygotowania odpowiednich formularzy i ich dystrybucji np. ankiet w procesie oceny,
 • Trudności w utrzymaniu jednolitych standardów realizacji procesów personalnych w całej organizacji,
 • Brak możliwości kontroli zaawansowania realizacji procesów personalnych,
 • Brak zbiorczych wyników, np. ocen okresowych i tym samym utrudniona analiza ich wyników.

Czy warto informatyzować procesy personalne w firmie?

Wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego przede wszystkim eliminuje przedstawione powyżej wady i pozwala na łatwiejsze „zapanowanie” nad procesami personalnymi.

Jednocześnie należy stwierdzić, że dzięki gotowym formularzom praca menedżera sprowadza się np. do samego przeprowadzenia merytorycznej oceny kompetencji pracownika bez konieczności zajmowania się sprawami formalnymi czy doborem ocenianych kompetencji, o poprawność których dba już właściwie sparametryzowany system informatyczny.

Nowoczesne narzędzie informatyczne ułatwia menedżerom realizację procesów personalnych i tym samym zostawia im więcej czasu na realizację ich kluczowych zadań związanych z rozwojem biznesu.

5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy





  Może Cię również zainteresować
  Sprawdź też