Dlaczego Business Intelligence?

Kategoria: Rozwiązania informatyczne

W dużym uproszczeniu Business Intelligence (BI) służy do gromadzenia i analizowania danych w celu ustalenia co takiego warto by zrobić, by usprawnić procesy biznesowe. Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych służy każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży.

Rozwiązania BI stosowane są głównie w obszarze raportowania i analiz. Jądrem systemu BI jest wdrożona hurtownia danych. Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązań BI jest szybki i elastyczny dostęp do spójnychi wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych np. szczegółowa informacja o sprzedaży, jej dynamice zmian, w rozbiciu na poszczególne regiony, centra odpowiedzialności czy sprzedawców.

Pierwszą wskazówką dającą sygnał do zastosowania rozwiązań BI jest pojawienie się pierwszych problemów z dostępem do informacji lub zaufaniem do jej poprawności. Podstawowym założeniem wdrożenia rozwiązań BI jest automatyczne zapewnienie odpowiedniej jakości danych oraz dostarczenie cyklicznie wymaganych raportów. Dzięki temu czas poświęcony dotychczas na przygotowanie informacji może zostać przeznaczony na jej analizę. System eliminuje również potencjalne błędy lub różne podejścia do definiowania poszczególnych wielkości biznesowych, zapewniając równocześnie spójnie spojrzenie na przedsiębiorstwo przez różnych użytkowników systemu.

BI jest wykorzystywane w przedsiębiorstwach, które informatyzują się w sposób ewolucyjny. Posiadając systemy transakcyjne, chcą też posiadać narzędzia analityczne. Dzięki wdrożeniu rozwiązań BI możliwe jest wyeliminowanie zjawiska tzw. „puzzla informacyjnego” czyli nieuporządkowania informacji pochodzących z różnych systemów działających w ramach danego przedsiębiorstwa.
W praktyce spotykane są dwie filozofie wdrożeń aplikacji Business
1. Najpierw firma wdraża system ERP, a następnie na bazie powstających i uporządkowanych danych wdraża BI,
2. Najpierw firma wdraża system BI i po wykorzystaniu posiadanych o firmie informacji płynących z różnych źródeł i programów, podejmuje decyzje o wdrożeniu bądź nie systemu ERP

Wybór metody wdrożenia poprzedzony powinien być analizą, która skonfrontuje możliwości systemu BI z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że druga metoda wdrożenia z racji mniejszych kosztów oraz ewolucyjnych, a nie rewolucyjnych zmian w firmie jest rozwiązaniem pozwalającym w bardzo krótkim czasie odczuć korzyści z wdrożenia

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.

Menu