Document type recognition

Rozpoznawanie typów dokumentów