Kategorie

Wersja systemu

6.36.46.56.26.16.05.95.85.75.65.55.45.35.25.1

Edytor wizualny formularzy

Jak stworzyć nowy formularz

KROK 1. Wejść do aplikacji Ustawienia

KROK 2. Wybrać opcję Personalizacja / Formularza

KROK 3. Wybrać opcję dodaj.

Otworzy się okno z podstawową konfiguracją formularza. Należy wybrać Typ – do wyboru mamy Formularz lub Pulpit.

Formularz jest to standardowy obiekt, na bazie którego możemy tworzyć typy dokumentów. Może być podstawą do faktury, wniosku urlopowego itp.

Pulpit jest specjalnym typem formularza służącym do prezentacji danych. Uruchamiając system Navigator pierwsze co widzimy to właśnie pulpit. Na pulpicie z reguły nie umieszczamy pól służących do wprowadzania dany a jedynie do ich prezentacji. Przykładem może być pulpit prezentujący w formie graficznej wyniki sprzedaży:

Po wybraniu Typu należy wskazać Grupę – pozwoli to skojarzyć formularz z aplikacją, w której będzie on używany. Najczęściej będziemy chcieli tworzyć formularze dla Dokumentów. W tym momencie edytor wizualny działa tylko dla formularzy które są skojarzone z dokumentami. Na zakończenie należy podać nazwę formularza. Po zapisaniu uzyskamy dostęp do edytora wizualnego.

Podstawowe elementy formularza

KROK 4. Dodanie zakładek

Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić jest dodanie zakładek. Każdy formularz musi mieć co najmniej jedną zakładkę. Zakładkę można dodać przez kliknięcie na symbol + w prawym górnym rogu okna.

Po przejściu na zakładkę mamy możliwość dodawania kolejnych elementów formularza.

KROK 5. Dodanie kontenerów

Kontenery są podstawowymi elementami, dzięki którym rozmieszczamy pozostałe elementy na formularzu. Możemy dowolnie zmieniać rozmiar i rozmieszczać kontenery

KROK 6. Dodanie elementów formularza

Mając kontenery możemy w nich umieszczać w nich inne elementy – włącznie z kontenerami.

Warto zaznaczyć, że aby podpiąć formularz pod typ dokumentu musi on posiadać następujące pola:

  • Firma
  • Typ
  • Kategoria
  • Uprawnienia

Niektóre elementy będą widoczne dopiero po zapisaniu formularza

Zmiany na formularzu

Dostosowanie formularza do potrzeb

Przy pomocy zmiany rozmiaru i rozmieszczenia kontenerów, przeciągania elementów pomiędzy kontenerami oraz ustawiania we właściwej kolejności możemy nadać ostateczny szlif formularzowi.

Duplikowanie elementów

Jeżeli potrzebujemy umieścić wiele elementów tego samego typu na formularzu to możemy, zamiast mozolnie przeciągać je z panelu bocznego, umieścić jeden element na formularzu a następnie go zduplikować. Duplikować możemy zarówno proste elementy jak i całe struktury typu kontener czy zakładka.

Edycja elementu

Każdy z elementów umieszczonych na formularzu możemy edytować. Wybranie tej opcji spowoduje zamknięcie edytora wizualnego i przejście do edycji szczegółów elementu.

Spis treści

Menu