Spis treści

Nowości w wersji 5.5

Możliwość dodania dwóch obiektów na jednym formularzu

Czasami przy dodawaniu nowych dokumentów do systemu istnieje potrzeba dodawania od razu dwóch typów dokumentów. Przykładem może być dodanie pisma oraz dodanie sprawy. Do tej pory trzeba było dodać jeden obiekt – np. sprawę a dopiero potem drugi – np. pismo.

Od wersji 5.5 systemu Business Navigator istnieje możliwość stworzenia stworzenia formularza, który zawiera inne formularze. Aby przygotować taki formularz, należy stworzyć formularze składowe tak jak przygotowuje się standardowe formularze. Można też użyć formularzy istniejących w systemie. Następnie należy stworzyć formularz, który będzie zawierał te formularze.

Aby dodać formularz do formularza należy rozpocząć tworzenie standardowego formularza. Po utworzeniu zakładki można bezpośrednio do niej dodać formularz. Do dyspozycji jest nowy rodzaj atrybutu – formularz. Należy wybrać Typ: atrybut, Rodzaj: formularz i wskazać który formularz ma być osadzony w formularzu.

Przy tworzeniu formularzy należy zwrócić uwagę na to, że formularze zajmują dużo miejsca więc należy odpowiednio rozplanować wygląd formularza w którym osadzamy inne formularze i nie umieszczać osadzonych formularzy w zbyt małych kontenerach lub obok innych elementów.

Po takim skonfigurowaniu formularza można stworzyć typ dokumentu i użyć go do dodawania dokumentów. Po zapisaniu dokumentu opartego na takim formularzu powstanie tyle dokumentów, ile jest atrybutów typu formularz.

Procedury w procedurach

W nowej wersji dodany został mechanizm zagnieżdżania procedur obiegu. Polega to na tym, że można zbudować procedury obiegu i umieszczać je, jako działania, w innych procedurach.

W konfiguracji obiegu pojawiło się nowe działanie – Procedura – po wybraniu którego można zacząć konfigurować procedury zagnieżdżone. W konfiguracji działania należy wskazać procedurę.

Należy pamiętać, że wskazana procedura musi być skojarzona z tym samym typem dokumentu co procedura podstawowa. Jeżeli nie ma stworzonej procedury – można ją z tego miejsca stworzyć i skonfigurować. Po zapisaniu zostanie ona skojarzona ze wskazaną akcją.

Po skonfigurowaniu działania zmienia się diagram procedury. Z diagramu mamy dostęp do edycji procedury zależnej – wystarczy kliknąć na przycisk Edytuj lub Podgląd.

Po kliknięciu pojawi się shadowbox z konfiguracją procedury zagnieżdżonej.

Możliwość tworzenia podgrup grup użytkowników

W wersji 5.5 systemu Business Navigator doszła możliwość tworzenia hierarchicznych grup użytkownika. Do dotychczasowej płaskiej struktury grup dodano opcję wskazania grup podrzędnych.

W tak skonfigurowanej strukturze grupa nadrzędna posiada wszystkich członków grup podrzędnych oraz członków wpisanych w grupie.

Hierarchicznych grup można używać w procedurach obiegu (wskazanie wykonawców kroku), uprawnieniach czy np. we wspomnieniach w komentarzach. Jak widać na poniższej ilustracji powiadomienie trafi do wszystkich członków grup podrzędnych.

Menu