Nowości w wersji 5.6

Możliwość zmiany motywu graficznego (skórki)

W nowej wersji systemu doszła możliwość zmiany wyglądu (kolorystyki) systemu. W menu systemowym (pod nazwiskiem zalogowanego użytkownika) pojawiła się nowa opcja:

Motywy muszą być stworzone i dodane przez administratora systemu, użytkownik może tylko wybrać z dostępnych motywów.

Możliwość dodawania wielu atrybutów typu załącznik na dokumencie

W starszych wersjach Business Navigatora dla formularzy opartych o tabelę Do (Grupa: Dokumenty) nie było możliwości dodania atrybutu typu załącznik. Każdy taki formularz miał systemowy panel załączników po lewej stronie dokumentu.

Od bieżącej wersji dodano możliwość umieszczania dodatkowych atrybutów typu załącznik na formularzach typu Dokumenty. Można umieszczać dowolną ilość tych atrybutów.

Możliwość sterowania widocznością i wymagalnością komentarzy na kroku obiegu

Od tej wersji Business Navigatora użytkownik ma możliwość sterowania widocznością oraz wymagalnością komentarzy na kroku procesu. W starszych wersjach systemu użytkownik, który wykonywał krok procesu obiegu mógł ale nie musiał dodać swój komentarz przy wyborze ścieżki.

W aktualnej wersji administrator systemu może wymusić na użytkowniku konieczność dodania komentarza. Można takie wymuszenie ustawić niezależnie dla każdej ze ścieżek.

Przy takim ustawieniu, jeżeli użytkownik spróbuje wybrać ścieżkę z obowiązkowym komentarzem, dostanie komunikat błędu z informacją, że musi wstawić komentarz.

Jeżeli komunikat jest wymagany dla dowolnej ścieżki to w tym kroku okno komentarza jest zawsze widoczne, użytkownik nie musi dodawać go z menu.

Menu