Nowości w wersji 5.2

Kreator aplikacji RAD

Stworzony został nowy system budowy i konfiguracji aplikacji w oparciu o edytory wizualne oraz kreatory. Razem z dodanymi wcześniej narzędziami do przenoszenia aplikacji lub elementów aplikacji jest to znaczące ułatwienie w budowie dedykowanych aplikacji przez użytkowników.

Szczegółowy opis modyfikacji znajduje się w osobnym artykule

Podpis elektroniczny

Dodana została funkcjonalność podpisywania dokumentów pdf oraz Microsoft Office podpisem elektronicznym.

Moduł podpisu elektronicznego korzysta ze standardowych komponentów systemu Windows. Po zainstalowaniu lokalnego programu dostarczanego z systemem Navigator można od razu przystąpić do pracy.

Opis użycia podpisu elektronicznego znajduje się w artykule Praca z dokumentami, konfiguracja podpisu elektronicznego znajduje się w artykule Konfiguracja podpisu elektronicznego

Optymalizacja wyszukiwarki

Silnik wyszukiwarki kontekstowej został zoptymalizowany dzięki czemu wzrosła skuteczność i jakość wyszukiwań w systemie Navigator.

Możliwość większościowego zatwierdzania kroku w obiegu

Rozbudowana funkcjonalność definiowania obiegów. Obok istniejących opcji „Każdy z” oraz „Ktokolwiek z” dodana została opcja definiowania procentowej ilości osób które muszą zatwierdzić krok. Dla przykładu można w tym momencie zdefiniować obieg, w którym krok musi być zatwierdzony przez 2 z 3 dyrektorów

Grupy w obiegu

Rozbudowana funkcjonalność definiowania obiegów poprzez dodanie możliwości wskazania na kroku obiegu jako wykonawcę grupy zdefiniowanej w aplikacji HR.

Możliwość sterowania kolumnami na dekretacji

Przebudowana została kontrolka dekretacji dzięki czemu użytkownik ma możliwość definiować cechy kolumny (widoczność, edycyjność, wymagalność) w zależności od wartości innych pól na formularzu. Opis wykorzystania nowej funkcjonalności znajduje się w artykule o elementach formularza.

Uprawnienia do kontrahenta

Rozbudowany został system uprawnień tak, by obejmował również katalog kontrahentów. Dzięki tej modyfikacji administrator może nadać uprawnienia do pojedynczych kontrahentów lub do kategorii kontrahentów indywidualnie dla każdego z użytkowników na takiej samej zasadzie jak do dokumentów.

Masowe zarządzanie uprawnieniami

Dodanie możliwości zarządzania uprawnieniami do więcej niż jednego elementu.

Załączniki w elementach słownika

Stworzona została nowa kontrolka do przechowywania załaczników którą można osadzić na formularzu elementów słownika. Dzięki temu w słownikach, które są oparte na formularzach elementy słowników mogą zawierać załączniki.

Archiwizacja katalogów w plikach

Modyfikacja umożliwia przenoszenie do archiwum plików (aplikacja pliki) lub całych katalogów

Alerty systemowe

Został przebudowany mechanizm definiowania alertów systemowych. Dzięki znacznemu ułatwieniu konfiguracji jest on bardziej dostępny. Opis konfiguracji alertów znajduje się w osobnym artykule.

Wykres Gantta

Dodane zostało nowe pole wbudowane – wykres Gantta.

Możliwość wpinania pulpitu w menu boczne

Dodana została możliwość bezpośredniego wpinania pulpitów (dashboardów) w menu aplikacji

Ujednolicenie wyglądu Business Navigator i Navigator365

Zmiana wyglądu systemu, dodanie menu aplikacji oraz przycisku do konfiguracji aplikacji. Inne drobne zmiany w wyglądzie aplikacji.

Menu