Nowości w wersji 5.9

Akcje systemowe

Akcje systemowe pozwalają na przetwarzanie obiektów w ramach procedury obiegu lub z poziomu dokumentu, poprzez menu dokumentu. W systemie znajduje się kilka grup akcji operujących na różnych obiektach. Dokładny opis akcji znajduje się w osobnych artykułach:

Akcje systemowe: Dokumenty
Akcje systemowe: Zadania
Akcje systemowe: Pola
Akcje systemowe: Uprawnienia
Akcje systemowe: Relacje
Akcje systemowe: Wydruk
Akcje systemowe: Poczta

Podnoszenie wersji systemu

Od wersji 5.9 systemu istnieje możliwość samodzielnego podniesienia wersji NAVIGATORA z poziomu systemu. W aplikacji Ustawienia  w sekcji Pozostałe > Ustawienia jest zakładka, z której można samodzielnie dokonać podniesienia wersji systemu. W górnej części formularza znajduje się informacja o aktualnej wersji systemu, o dostępnej wersji oraz przycisk do aktualizacji. W dolnej jest konfiguracja którą najlepiej pozostawić bez modyfikacji.

Po wybraniu Aktualizuj wykonywane są następujące kroki:

 1. Komunikat ostrzegawczy przed rozpoczęciem procesu
 2. Wysłanie komunikatu do wszystkich zalogowanych użytkowników że będzie wylogowanie
 3. Pobranie wersję
 4. Generowanie poprawek do bazy danych
 5. Następuje zatrzymanie strony
 6. Wyświetla się komunikat na stronie że jest w trakcji aktualizacji
 7. Wykonywany jest backup wszystkich elementów
 8. Aktualizowana jest strona i baza
 9. Jeśli wystąpił błąd podczas podnoszenia to wyświetla się komunikat na stronie że jest uszkodzona – error page
 10. Uruchamia się strona z nową wersją

Uwaga: Samodzielne podnoszenie wersji systemu jest procesem ryzykownym i może zakończyć się niepowodzeniem. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok to warto zaplanować proces tak, by w razie problemów uniknąć przerw w pracy.

Historia edycji załącznika

Dodana została możliwość podglądnięcia historii edycji załącznika. Opcja ta znajduje się w menu załącznika:

Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym możemy prześledzić historię zmian:

System rejestruje fakt zapisania załącznika po edycji. Użytkownik ma do dyspozycji pole tekstowe, w które może wpisać swój opis zmian. Pole to nie jest wymagalne.

Możliwość zarządzania widocznością przycisków menu z poziomu listy

Dodana została możliwość zarządzania widocznością przycisków (elementów) w menu.

W trakcie konfigurowania menu mamy dostępną opcję Widoczność która znajduje się w zakładce Warunki. Opcja ta dostępna jest dla aktywnych elementów menu.

Przy konfiguracji widoczności możemy jedynie użyć wyrażenia do wyliczenia wartości. Więcej o budowie wyrażeń można przeczytać w artykule o tworzeniu formularza

Możliwość obracania skanu

W widoku załącznika dodana została opcja obrotu obrazu lub dokumentu PDF

Konfiguracja sposobu wyświetlania pól systemowych (Nazwisko Imię)

W konfiguracji systemu pojawiła się możliwość określenia sposobu wyświetlania i wyszukiwania pól zawierających imię i nazwisko użytkowników.

Po zmianie tego ustawienia w kontrolkach do których podpięta jest lista osób zmieniony zostanie sposób wyświetlania i wyszukiwania danych. Dotyczy to zarówno formularzy użytkownika, elementów systemowych oraz danych prezentowanych na listach. Poniżej przykładowy wygląd konfiguracji wykonawcy kroku obiegu:

Modyfikacja atrybutów Data rozpoczęcie i Data zakończenia

W miejsce istniejących dotychczas atrybutów Data rozpoczęcia i Data zakończenia pojawiły się nowe atrybuty: Data oraz Data i czas – odpowiednio rozpoczęcia i zakończenia. Zmiana taka pozwoli na większą kontrolę nad wyglądem formularza, w zależności od potrzeb można wyświetlać samą datę lub datę i godzinę.

Na powyższym przykładzie widać nowe atrybuty oraz ich wizualizację w edytorze graficznym. Należy jednak pamiętać, że w konkretnym typie dokumentu aktywny może być tylko jeden atrybut z party Data… oraz Data i czas…

Możliwość dodania nowego dokumentu z kontrolki dokumentów powiązanych

Rozbudowano konfigurację kontrolki dokumentów powiązanych. W konfiguracji można wybrać, czy zostanie pokazane menu z listy. Oznacza to, że możliwe jest np. dodawanie nowego dokumentu z poziomu kontrolki dokumentów powiązanych:

W celu skonfigurowania menu należy w konfiguracji atrybutu wskazać sposób prezentacji menu.

Konfiguracja otwierania dokumentów z listy

Zmieniona została konfiguracja otwierania dokumentów z listy. Dodane zostały dwa pola, które definiują tryb otwarcia dokumentu oraz wygląd.

Do wyboru mamy przejście do dokumentu w trybie podglądu lub edycji oraz sposób wyświetlania:

 • To samo okno – aktualny widok zostanie zastąpiony widokiem otwieranego dokumentu
 • Nowa zakładka – otwarta będzie nowa zakładka w przeglądarce z widokiem dokumentu
 • Wyskakujące okno – zostanie otwarte dynamiczne okno (lightbox) z widokiem dokumentu

Po skonfigurowaniu w tej kolumnie dane będą wyświetlane w formie linku, po kliknięciu na link zostanie otwarty dokument zgodnie z konfiguracją. Konfiguracja taka jest możliwa wyłącznie na liście która zawiera ID dokumentu.

Zmiana sposobu wyświetlania tagów

Zwiększony został limit tagów na dokumencie do 100.

Możliwość zablokowania dodawania nowego tagu na dokumencie

Rozszerzona została konfiguracja pola wbudowanego Tagi, dodano przełącznik, który pozwala na zablokowanie dodania nowego tagu z poziomu dokumentu

Po zaznaczeniu checkboksa użytkownik będzie mógł dodać do dokumentu jedynie tagi istniejące w systemie nie będzie mógł dodawać nowych tagów.

Archiwizacja jednostek miary

Dodana została możliwość przenoszenia do archiwum jednostek miary. Jeżeli jednostka była używana na dokumencie to nie można jej było usunąć z systemu choć nie była już używana. Teraz taką jednostkę można przenieść do archiwum dzięki czemu jednostka jest widoczna na starych dokumentach ale nie można jej dodać na nowych dokumentach. Można to zrobić poprzez zaznaczenie jednostki i wybranie z menu Więcej opcji Archiwizuj:

Zmiana widoku dekretacji

Zmienił się wygląd kontrolki dekretacji w trybie podglądu. Teraz widoczna jest różnica między kwotą dokumentu a dekretacją co wcześniej było widoczne tylko w trybie edycji.

Menu