Przykłady działań w obiegu

System Navigator umożliwia rozbudowaną konfigurację warunków w kroku obiegu. Od prostych akcji automatycznych po skomplikowane działania, w które zaangażowane są różne działy, brana jest pod uwagę procentowa ilość zatwierdzeń działania itp. Na kilku przykładach pokażemy jak można zbudować warunki w kroku procedury. Posłużymy się typowym procesem – obiegiem faktury zakupowej.

Zatwierdzenie automatyczne

Najprostszym przypadkiem jest zatwierdzenie automatyczne. W naszym przykładzie następuje ono gdy wartość brutto faktury jest mniejsza niż 1000 zł.

Zatwierdzenie przez jeden podmiot

Najczęstszym przypadkiem jest zatwierdzenie przez jedną osobę – najczęściej przełożonego. W naszym przykładzie przygotowaliśmy taki krok procesu dla zakupów pomiędzy 1000,00 zł a 25 000,00 zł. Doszedł drugi warunek w sekcji Warunki wykonania, spójnik oraz mówi nam, że oba warunki muszą być spełnione. Zmienił się też wykonawca.

Zatwierdzenie przez wiele podmiotów

Często zdarza się, że obok zatwierdzenia przełożonego potrzebujemy kontrasygnaty np. pracownika działu księgowości. Możemy to w łatwy sposób wykonać dodając drugiego wykonawcę. Spójnik oraz mówi nam, że krok musi być zatwierdzony zarówno przez przełożonego jak i przez pracownika działu księgowości. Wybrane kryterium – ktokolwiek z działu – mówi, że wystarczy dowolny pracownik działy by zatwierdzić dokument.

Zatwierdzenie przez jeden z wielu podmiotów

Nie zawsze jest potrzeba, by zatwierdzało wiele osób. Czasami wystarczy, by zatwierdziła jedna osoba. W naszym przykładzie mamy dwóch wykonawców – przełożony właściciela dokumentu oraz przełożony osoby, która uruchomiła obieg. Spójnik lub mówi nam, iż wystarczy że jedna z tych osób zatwierdzi krok obiegu.

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu