Rodzaje typów dokumentów

W systemie Navigator każdy typ dokumentu musi element nadrzędny. Niektórych miejscach systemu element ten nazywa się Grupa, w innych Element nadrzędny. Pod pojęciem tym kryje się rodzaj typu dokumentu określający jego strukturę, możliwość skorzystania z definiowanych formularzy czy możliwość konfiguracji. Niektóre nazwy rodzajów typów dokumentów są oczywiste, niektóre wymagają słowa komentarza. Opisy do większości ustawień znajdują się w osobnym artykule. Poniżej jest pełna lista elementów nadrzędnych:

Asortyment

dokument tego typu może być elementem faktury, oferty, itp.

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia: Asortyment wzorcowy, obieg

Budżet

dokument tego typu służy do definiowania formularzy budżetowych

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia: Integracja z hurtownią danych, Kontrola uprawnień, Integracja z kostką OLAP, Zaokrąglenie wartości

Cele

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg, Magazyn

Cenniki

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Dokumenty

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia zostały opisane w osobnym artykule

Dziennik

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Szerokość kolumn zapisu na kontach, Obieg

Elementy słownika

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia: Ustawienia podstawowe, płatności

Opis użycia tego typu dokumentu znajduje się w tym artykule

Ewidencja czasu pracy

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu:

Typ ewidencji – do wyboru jest godzinowy lub dzienny

Czy domyślna wszystkich pracownikówtak lub nie, po wybraniu tak ten typ karty pracy będzie domyślnie ustawiony dla wszystkich pracowników

Ustawiaj pracownika na bieżącego – po wybraniu tak do pola karty pracy pracownik zostanie wpisany zalogowany użytkownik

Ustawiaj datę karty na bieżącą – Do pola karty pracy Data zostanie wpisana bieżąca data

Domyślna zakładka – standardowo do wyboru są dwie opcje: plan i realizacja. Karta pracy będzie się domyślnie otwierać na wybranej zakładce.

Ukryj lewą stronę – lewa strona formularza będzie niewidoczna zarówno w trybie szczegółów jak i edycji.

Kampanie

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Kandydaci

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

 

Konto

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Kontrahenci

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia:Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu: Rozdziel pole adres. powoduje rozdzielenie pola adres na ulicę, numer domu i numer lokalu.

Magazyny

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Nieobecności

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Wydruki, Schemat numeru własnego, Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu:

Możliwość edycji liczby godzin/dni Pozwala na ręczną zmianę ilości dni lub godzin nieobecności

Przekazuj działanie po statusie – po osiągnięciu wybranego statusu dokumenty będą przekazywane podczas obiegu.

Ukryj lewą stronę – lewa strona formularza będzie niewidoczna w trybie szczegółów oraz edycji.

Pliki

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Płatności

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Wydruki, Obieg

Płatności planowane

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Obieg

Płatności zrealizowane

Możliwość użycia definiowanych formularzy: tak

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Wydruki, Obieg

Rachunki

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Raporty płatności

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Wydruki, Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu: Domyślny typ płatności zrealizowanej – wskazujemy tu typ dokumentu który jest płatnością zrealizowaną.

Rejestr VAT

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Obieg

Strategia

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Struktura

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu: Poziom – pozwala wybrać poziom w hierarchii struktury organizacyjnej.

Użytkownicy

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu: Ukryj lewą stronę – lewa strona formularza będzie niewidoczna w trybie szczegółów oraz edycji.

Zadania

Możliwość użycia definiowanych formularzy: nie

Ustawienia: Schemat numeru własnego, Wydruki, Przyciski, Uprawnienia, Obieg

Ustawienia typowe dla tego typu dokumentu:

Archiwizacja dostępna powyżej statusu:

Prawo do modyfikacji dla osoby dodającej:

Typ zapisu historii:

Ukryj lewą stronę:

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu