Słowniki

Dodawanie słownika

KROK 1 : W celu utworzenia nowego słownika należy z menu po lewej stronie wybrać Ustawienia > Kartoteki Słowniki.

  1. lista słowników
  2. elementy wybranego słownika

Aby dodać nowy słownik należy kliknąć na trzy kreski wskazane strzałką i wybrać Dodaj słownik.

KROK 2 : Należy wypełnić formularz, który pojawi się po wybraniu opcji.

Typ pozwala wybrać typ dokumentu, na którym oparty jest słownik. Dokładny opis wykorzystania tej funkcjonalności zostanie przedstawiony w kolejnym paragrafie.

Kod unikalny kod słownika

Nazwa nazwa słownika

Czy hierarchiczny ustawienie tej opcji na tak powoduje, że możliwe jest budowanie hierarchicznych słowników poprzez wskazanie elementu nadrzędnego. Może to być wykorzystane na przykład do budowy planu kont

Lista

Zasilany z listy w tym polu wskazujemy listę, która będzie powiązana ze słownikiem. Pole może zostać puste. Jeżeli wskażemy listę to każda zmiana danych na liście spowoduje zmianę danych w słowniku.

Pozycja po słowniku określa pozycję na liście słowników

Uprawnienia standardowa kontrolka pozwalająca nadać uprawnienia do słownika.

Dodatkowe pola w słowniku

Standardowo element słownika ma dwa pola, kod i nazwę. W niektórych sytuacjach to nie wystarczy. Jednym z przykładów wykorzystania dodatkowych pól jest integracja z systemami zewnętrznymi. Wygodnie jest wpisać w tabeli elementów słowników od razu jakąś wartość (np. ID z systemy zewnętrznego) niż tworzyć dla takich celów atrybut.

Jeżeli wymagana jest większa ilość pól w elemencie słownika można stworzyć słownik oparty o typ dokumentu. Aby to zrobić należy:

KROK 1: Stworzyć formularz poprzez Ustawienia / Personalizacja / Formularze / Dodaj

KROK 2: Należy utworzyć formularz wybierając Typ: Formularz i Grupa: Elementy słowników aplikacji. Pozostałe elementy są standardowe jak przy tworzeniu zwykłego formularza. Po wypełnieniu wymaganych pól zapisujemy formularz.

KROK 3: Każdy formularz musi mieć zakładkę oraz pole Firma, należy więc dodać je do formularza.

KROK 4: Możemy zacząć dodawać pola typowe dla słownika. Powinniśmy dodać pola Kod i Nazwa które odpowiadają standardowym polom elementu słownika. Do dyspozycji mamy trzy dodatkowe pola: Dodatkowe dane 1, Dodatkowe dane 2, Dodatkowe dane 3. Przykładowy widok nowo zdefiniowanego formularza:

Do dyspozycji mamy następujące pola wbudowane:

Element nadrzędny pole systemowe, jest wykorzystywane do wskazania elementu nadrzędnego w przypadku słownika hierarchicznego. Jest wyświetlane jedynie w przypadku słowników, które mają zaznaczoną opcję czy hierarchiczny.

Powiązania systemowa kontrolka, pozwala na powiązanie elementu słownika z innymi słownikami.

Uprawnienia systemowa kontrolka, pozwala nadać uprawnienia do elementu słownika.

Tłumaczenia Systemowa kontrolka, pozwala wprowadzić tłumaczenia nazw elementów słownika

KROK 5: Zapisujemy formularz

KROK 6: Gdy mamy już gotowy formularz należy stworzyć nowy typ dokumentu oparty o ten formularz. Należy przejść do Ustawienia / Personalizacja / Typy dokumentów i kliknąć przycisk Dodaj.

KROK 8: Dodając nowy typ dokumentu należy wybrać Element nadrzędny: Elementy słownika

KROK 9: Należy przejść na zakładkę Formularz i w polu Formularz wskazać nowo utworzony formularz.

KROK 10: Następnie postępujemy tak, jak przy tworzeniu nowego typu dokumentu. Należy pamiętać, by elementy formularza wymienione w kroku 4 były widoczne i Edycyjne.

KROK 11: Teraz możemy stworzyć słownik z dodatkowymi polami. Postępujemy tak, jak przy tworzeniu nowego słownika z tym, że musimy wskazać w polu tym nasz nowo utworzony typ dokumentu

Teraz, dodając nowy element, mamy dostęp do nowych pól.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej rozbudowywać formularz, na którym oparty jest element słownika. Do dyspozycji mamy wszystkie standardowe atrybuty. Korzystanie z atrybutów zamiast z elementów wbudowanych jest mniej wygodne gdy chcemy użyć tych danych w innych elementach systemu takich jak hurtownia danych, pozwala jednak budować słowniki o złożonej strukturze. Artykuł o budowaniu formularzy znajduje się w bazie wiedzy

Dodawanie elementu do słownika

KROK 1 : W celu dodania nowego elementu słownika należy z menu po lewej stronie wybrać Ustawienia > Kartoteki Słowniki.

KROK 2 : Wybrać słownik, do którego chcemy dodać element

KROK 2 : Nacisnąć przycisk Dodaj. Pojawi się formularz z danymi do wypełnienia.

  1. Pozycje obecne na każdym formularzu. Określają kod i nazwę elementu słownika
  2. Element występujący tylko w słownikach hierarchicznych, określa element nadrzędny w stosunku do dodawanego elementu.

Powiązania z innymi słownikami określa relacje z elementami innych słowników. Relacje te mogą być wykorzystywane w różnych miejscach systemu.

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu