28.02_Dolegliwości przepływu informacji_WWW

https://archman.pl/dolegliwosci-przeplywu-informacji-jako-procesu/