Currently set to Index
Currently set to Follow

Create

NAVIGATOR. A comprehensive low-code platform

for document workflow and process automation

ECM/Workflow

Benefit from a pre-built forms and processes repository for over 30 document types with the possibility to customize and create new ones.

RAD/Low-code

Minimize the cost and time to develop professional business applications. Build and extend no-code proprietary solutions with just a few clicks.

Business Intelligence

Have control over your finances with budgeting and planning software. Excel file imports, OLAP cubes, advanced dashboards and pivot tables.

Artificial Intelligence

Automate any document processing with OCR, data capture, text classification or anomaly detection. Eliminate errors by using data validation.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

NAVIGATOR is an ECM/BPM platform that facilitates business processes organization in your company. The software also allows for Rapid Application Development with functionalities of Business Intelligence & Machine Learning. NAVIGATOR is suitable both for medium size companies and corporations with thousands of employees. You decide whether you want to receive a turn-key product or to develop it depending on the organization’s needs. We will provide you with the chosen solution.

Rapid Application Development

Build an application perfectly tailored to your needs

The platform is similar to LEGO bricks. In an extremely short time, without any code you will build a professional business application.

null
null

ECM / WORKFLOW

A comprehensive platform for group work. You can transfer business processes, information flow and data security to a completely different level …
null
null

MES

The manufacturing support is tailor-made. No unnecessary functions, but everything you need. Full document repository, BOMs, technologies, precise processes …
null
null

CMMS

Build a fully fitted app for operating machines and devices. It’s easy, you set up files, set service programs, design documents and processes …
null
null

TMS

Do not need 70% of dedicated application functionality? Build these 30% perfectly, without compromise. Configure documents, processes, files, link to the invoice flow …
null
null

Your application

Create any business application that perfectly meets the company’s needs. Instantly. With no code…
null
null

SCM

Control the purchasing process fully. From budgets, through purchase requests, proceedings, contracts, invoices to complaints. 100% matching to the company …
null
null

CRM

Basic CRM? OK. Advanced? No problem. Build a tool that will suit your organization. Securely manage sale and cost invoices …
null
null

HR

Manage the full cycle of HR from recruitment, through evaluation, training on dismissal ending. Provide tools for information exchange and group work …
null
null

Business Intelligence

Budgeting and data analysis can be intuitive and efficient. A dedicated data warehouse at the back, pivot tables at the front, attractive dashboards …

RAD application wizard

Build an application perfectly tailored to your needs

The platform is similar to LEGO bricks. In an extremely short time, without any code you will build a professional business application.

Navigator365

Minimize costs, maximize benefits

The system is also offered in the form of a cloud service. Monthly prices start from 15 EUR per user. The simplified configuration allows for self-implementation.

Technologies

Simple solutions, professional applications

100% of the platform’s functionality works in any web browser. There are no components installed on users’ devices. The application is responsive (adapts to the size of the screen, including the phone). This makes it easy to maintain for IT departments.

Clients

Brak wyników.

Recommendations

Model warsztatowy wdrożenia odegrał kluczową rolę w pomyślnym rozwoju platformy. Dzięki zdobytej wiedzy jesteśmy w stanie we własnym zakresie projektować nowe procesy, jak i usprawniać już działające – mając cały czas świadomość pełnego wsparcia konsultantów Archman.

Robert Olejniczak
Inżynier Systemów Komputerowych
LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Archman doskonale rozumie indywidualne potrzeby klienta – ani razu nie usłyszeliśmy, że „tego nie da się zrobić”. Dowodem na jakość obsługi i skuteczność NAVIGATORA jest to, że od stycznia 2022 wprowadziliśmy już trzy kolejne moduły, a kolejne są przygotowywane. Dziękujemy.

Tomasz Opach
Project Sales Manager
GROHE

Dzięki wspólnej pracy analitycznej udało nam się uzyskać efekt synergii – zarówno usprawnić procesy, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów formalnych. Na sukces złożyła się w równej mierze ścisła współpraca zespołu, jak i sztandarowy produkt IT oferowany przez Archmana – wysokiej jakości platforma NAVIGATOR, która odznacza się wysoką jakością produktu i stabilnością rozwiązania.

Piotr Spaliński
Główny inżynier Departamentu Badań i Innowacji
KGHM Polska Miedź S.A.

News

Aktualności

Nowości w NAVIGATORZE | wersja 6.9

Jak co kwartał, przedstawiamy nową wersję NAVIGATORA, która wzbogaca nasze oprogramowanie o nowe funkcjonalności oraz usprawnienia. Nowości: Zmiany…
Read more

Events

No events found