Hurtownia danych

/Hurtownia danych
Hurtownia danych 2017-04-11T09:00:07+00:00

HURTOWNIA DANYCH

Hurtownia danych jest narzędziem analitycznym, które integruje (zbiera) dane z różnych systemów informatycznych funkcjonujących w firmie. Integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni ( z reguły w nocy) danymi z poszczególnych systemów transakcyjnych. Hurtownia może być również zasilana z plików Excel, a nawet plików tekstowych.

Zrzuty ekranu dla modułu hurtownia danych

 • Pulpit z geolokalizacją
  Istnieje możliwość wgrania map różnych krajów i województw
 • Pulpit z możliwością drążenia
  Kliknięcie w wybrany element powoduje wyświetlenie szczegółów we wszystkich sekcjach raportu
 • Tabela przestawna z wizualizacją KPI
  Można dodawać i odejmować wymiary tabeli. Dzięki wykorzystaniu technologii OLAP działanie nawet na kilkuset milionach rekordów jest błyskawiczne
 • Tabela przestawna z wykresem
  Istnieje wiele predefiniowanych szablonów wykresów dzięki czemum imponujący wygląd jest w zasięgu kilku kliknięć
 • Raport statyczny w technologii Reporting Services
  Pełna integracja z platformą Reporting Services Microsoft pozwala na tworzenie zaawansowanych raportów i wydruków oraz elastyczne zarządzanie nimi
 • Integracja z Excelem
  Raport można utworzyć bezpośrednio w Excelu. Po ponownym otwarciu pliku nastąpi automatyczne odświeżenie danych
 • Księga raportów
  Osoby z określonymi uprawnieniami tworzą księgę popularnych raportów. To ułatwia użytkownikom korzystanie z hurtowni