Currently set to Index
Currently set to Follow

Jak Business Intelligence może zmienić firmę?

Kategoria: Blog, Rozwiązania informatyczne
Jak business intelligence może zmienić firmę

Rozwiązania Business Intelligence już dziś przyczyniają się do zmiany sposobu działania firm. Decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie większej ilości danych, procesy stają się wydajniejsze dzięki lepszej analizie danych i automatyzacji powtarzalnych czynności.

Jak wykorzystanie Business Intelligence może zmienić firmę?

Najbardziej widoczny skutek ich wprowadzania do praktyki biznesowej firm to stopniowy wzrost precyzji planowania i podejmowania decyzji dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy przeprowadzanej w krótkim okresie czasu. Wiele firm wdraża rozwiązania, które pozwalają na skrócenie czasu tworzenia raportów i analiz. Fakt ten daje menedżerom wsparcie przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i długoterminowych. Narzędzia BI coraz częściej są również używane przez pracowników szeregowych w codziennej pracy. Spowodowane jest to zwiększeniem liczby rutynowych czynności, które mogą być zautomatyzowane poprzez BI.

Do korzyści, jakie mogą wystąpić dzięki stosowaniu narzędzi Business Intelligence należą między innymi:

  • Możliwość zbierania danych z kilku źródeł – programów transakcyjnych,
  • Ciągły dostęp do danych – online,
  • Koncentracja na analizie danych i usprawnianiu procesów firmy, a nie na ich zbieraniu i przetwarzaniu,
  • Efektywne zarządzania danymi,
  • Wysokie zautomatyzowanie i zintegrowanie procesów o kluczowym znaczeniu dla firmy.

Wykorzystanie Business Intelligence staje się sygnałem do zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Najbardziej widoczne tego przesłanki to płynny przepływ informacji w całym przedsiębiorstwie. Spowodowane jest to uzyskiwaniem dostępu do informacji przez większą ilość pracowników. Fakt ten, powoduje wzrost świadomości pracowników o efektach realizowanych przez nich zadań i celów, a to przekłada się na wyniki uzyskiwane przez całą firmę. Szersza jawność informacji wiąże się ze wzrostem zaufania wśród pracowników, dostawców, odbiorców, partnerów i klientów oraz większe utożsamianie z firmą.
Wdrożenie BI umożliwia również korzystanie z jednej, wspólnej bazy informacji, na podstawie której każdy z menedżerów może opierać swoje decyzje.

Rozwój narzędzi Business Intelligence

Obecnie można zauważyć trend coraz rzadszego korzystania z danych historycznych. Ciągły rozwój narzędzi BI umożliwia menedżerom precyzyjne planowanie przyszłych zdarzeń. Pozwala to na przygotowanie firmy na różne scenariusze rynkowe. Przedsiębiorstwa stają przed koniecznością szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku, są zmuszone do elastyczności w swoich działaniach biznesowych.

Nowe możliwości systemów Business Intelligence sprawiają, że zmienia się sposób funkcjonowania firm. Business Intelligennce staje się narzędziem zwiększenia konkurencyjności na rynku.
Opracowanie na podstawie Harvard Business Review POLSKA – maj 2007

5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też