Finanse i księgowość

//Finanse i księgowość

Metoda dochodowa- DCF

Jeśli istnieje potrzeba oceny wartość przedsiębiorstwa, które działa w warunkach rynkowych, zawsze warto zastanowić się nad wyborem metody dochodowej - DCF. Jest to uznana metoda wyceny, której pełna nazwa brzmi: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w skrócie DCF (Discounted Cash Flows Method). By wyliczyć wartość jednostki gospodarczej należy określić: Poziom przyszłych przepływów pieniężnych możliwych do osiągnięcia [...]

2018-02-16T18:42:36+00:00 12 12 2012|Finanse i księgowość|

Model ewidencji kosztów – jak pogodzić potrzeby rachunkowości finansowej i zarządczej

Model ewidencji kosztów – jak pogodzić potrzeby rachunkowości finansowej i zarządczej. Księgowy patrzy na system ewidencji kosztów z perspektywy sprawozdań i zestawień, których stworzenie będzie musiał zabezpieczyć. Coraz częściej jednak swoje potrzeby w zakresie analizy kosztów zgłaszają menadżerowie. W przeciwieństwie do urzędów bardzo często nie są oni w stanie stwierdzić jakich dokładnie informacji będą potrzebować, [...]

2018-02-16T18:42:37+00:00 13 06 2012|Finanse i księgowość|

Wady i zalety metody wyceny DCF

Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli. Uważa się, że jest to jedna z najdoskonalszych metod oszacowywania wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często wykorzystywana jest przez biura maklerskie i firmy konsultingowe w swoich opracowaniach. [...]

2018-02-16T18:42:37+00:00 10 01 2011|Finanse i księgowość|

Koszty produktów i koszty okresów

Jedna z naczelnych zasad rachunkowości - współmierności kosztów do przychodów - nakazuje, aby koszty szły za przychodami. Powstaje pytanie: czy wszystkie koszty powinny iść za przychodami? Jeżeli nie, to które? W związku z tym problemem narodziła się idea podziału kosztów na koszty produktów i koszty okresów. Pierwsza grupa dotyczy tych kosztów, które można przypisać do [...]

2018-02-16T18:42:40+00:00 22 05 2010|Finanse i księgowość|

Kalkulacja kosztów – potrzeby ewidencyjne i decyzyjne

Kalkulacja kosztów to zespół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyprodukowanych wyrobów ze wskazaniem wysokości ich poszczególnych elementów według układu kalkulacyjnego kosztów. W wyniku kalkulacji ustalany jest koszt wytworzenia produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej. Procedury te nazywane są w literaturze przedmiotu rachunkiem kosztów, rachunkiem kalkulacyjnym, kalkulacja kosztów jednostkowych lub po prostu kalkulacja [...]

2018-02-16T18:43:10+00:00 04 03 2009|Finanse i księgowość|

Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa

Rozróżnienie informacji generowanych przez rachunkowość pod względem jej odbiorców i ostatecznych celów wpłynęło nie tylko na zdefiniowanie nowych funkcji pełnionych przez rachunkowość, ale również spowodowało jej podział strukturalny na rachunkowość finansową i zarządczą. Szczegóły w tabeli. Kryterium Rachunkowość zarządcza Rachunkowość finansowa  Cel i użytkownicy Informacje dla zarządzania jednostką: planowanie, organizowanie, zatrudniania, kierowania i kontroli; na [...]

2018-02-16T18:43:12+00:00 10 02 2009|Finanse i księgowość|