Zarządzanie

//Zarządzanie

Wszystko zaczyna się od strategii…

Na przykładach wielu przedsiębiorstw możemy zauważyć, że systemy prowizyjne kształtują postawy i zachowania pracowników. Jak zatem wykorzystać je do tego, aby działały z korzyścią dla firmy, a nie na jej szkodę? Jak powiązać realizację celów przez handlowców z wynikami firmy – jej sukcesem rynkowym. Systemy wynagrodzeniowe funkcjonujące w działach sprzedaży nierzadko decydują o sukcesie rynkowym [...]

2018-02-16T18:42:36+00:00 10 12 2012|Zarządzanie|

Dlaczego konieczne jest szersze spojrzenie na controlling?

Controlling powinien dotykać przede wszystkim warstwy zarządczej przedsiebiorstwa, koncentrować się na wymianie informacji pomiędzy jego różnymi komórkami. W konsekwencji powinien być nastawiony na usprawnianie, a nie tylko na pomiar efektów, procesów biznesowych i większą motywację pracowników do realizacji celów firmy. Link do artykułu: Dlaczego konieczne jest szersze spojrzenie na controlling? Autor: Aleksander Krawczyk

2018-02-16T18:42:36+00:00 02 09 2012|Zarządzanie|

Czy ocenianie pracowników mieści się w koncepcji Controllingu?

Według wielu opinii, trudno jest znaleźć wspólny obszar działania między controllingiem, a zarządzania zasobami ludzkimi. Dla wielu ekspertów obie te dziedziny są sobie obce i nie ma nic co by je łączyło. Zdecydowanie nie można się z tym zgodzić! Jednym z podstawowych obszarów wspólnego funkcjonowania obu tych obszarów jest ocenianie pracowników. Należy przypomnieć, że dzieląc [...]

2018-02-16T18:42:37+00:00 13 06 2012|Zarządzanie|

Etapy postępowania podczas konstrukcji rachunku ABC

Sposób konstrukcji pełnego rachunku kosztów działań i zarazem jego działanie najlepiej przedstawić za pomocą struktury etapowej. W praktyce wymienia się najczęściej cztery podstawowe etapy w systemie ABC, zostały one zawarte na poniższym schemacie. Nic w procesie wdrażania ABC nie jest ważniejsze od odpowiedniej analizy procesów i działań (BPA – business process analysis).Analiza taka to identyfikacja [...]

2018-02-16T18:42:37+00:00 01 12 2011|Zarządzanie|

Pogodzić ambitne z realnym

Wyznaczanie celów to ciągle podstawowa koncepcja biznesowa pomagająca nawigować przedsiębiorstwem. Z doświadczenia wiemy, że zwykle wyznaczane cele są albo ambitne albo realne, rzadko łączące oba te aspekty na raz. W artykule przedstawianmy mechanizm, który pomaga wyznaczać cele zarówno ambitne jak i realne. Rozwązanie przeszło praktyczny egzamin z poztywnym skutkiem. Link do artykułu: Pogodzić ambitne z [...]

2018-02-16T18:42:39+00:00 07 12 2010|Zarządzanie|

Plan taktyczny a budżet – różnice

Czym budżet różni się od planu taktycznego ? Wiele firm nie posiada budżetów i realizuje swoją działalność z powodzeniem. Pytanie, czy nie mogły by sobie radzić lepiej, gdyby umiejętnie posługiwały się tym narzędziem? Budżet i plan taktyczny to dwa różne narzędzia. Mieszanie ich nie prowadzi do niczego dobrego. Powstaje kombajn, który często zamiast pomagać – [...]

2018-02-16T18:42:40+00:00 13 06 2010|Zarządzanie|