Ekonova

Z firmą Ekonova S.A. współpracujemy od sierpnia 2015.

Główne cechy systemu Business Navigator w Ekonova:

  • Budżetowanie budów
  • Obieg faktur kosztowych wraz z automatycznym przekazywaniem do systemu ERP
  • Obieg umów, pism oraz innych dokumentów administracyjnych
  • Hurtownia danych zasilana z systemu ERP i systemu Business Navigator

O firmie:
Głównym obszarem działalności Spółki jest wykonywanie wszelkiego rodzaju prac związanych z konstrukcjami żelbetowymi oraz projektowanie i montaż ekranów akustycznych na potrzeby drogownictwa, infrastruktury kolejowej, przemysłu i budownictwa kubaturowego.

Więcej o wdrożeniu:

Kompleksowe wdrożenie Navigatora w Ekonova S.A.

Menu