KGHM Polska Miedź

Z firmą KGHM Polska Miedź S.A. współpracujemy do lipca 2020 roku.

Główne cechy systemu NAVIGATOR w KGHM Polska Miedź S.A. to:

  • Obsługa obiegu zadań B+R.
  • Automatyzacja tworzenia dokumentacji dla zadań B+R.
  • Sprawozdawczość portfeli zadań B+R.
  • OCR + automatyzacja przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji AI.
  • Liczba użytkowników: powyżej 1000.

O firmie:

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Firma działa na 3 kontynentach i zatrudnia łącznie ponad 34 000 pracowników.

Firma od lat systematycznie inwestuje w projekty badawczo-rozwojowe. KGHM jest liderem w zakresie programu “Doktorat Wdrożeniowy” zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej o wdrożeniu:

Rozpoczęcie wdrożenia w KGHM