Polska Ceramika Ogniotrwała

Wdrożenia Archman

Z firmą Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S. A. współpracujemy od czerwca 2017 roku.

Główne cechy systemu NAVIGATOR w PCO „Żarów” S.A.:

  • Zarządzanie zakupami – obieg zapotrzebowań, zamówień do dostawców oraz faktur,
  • Obsługa dokumentów kancelaryjnych,
  • Obsługa dokumentów finansowych – umów, polis, wniosków inwestycyjnych,
  • Zarządzanie zasobami – maszynami i urządzeniami, wraz z przypomnieniami o zbliżaniu się ważnych dat,
  • Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych.
  • Obsługa wielofirmowości
  • Liczba użytkowników: 150

Projekt w trakcie realizacji.

O firmie:
Polska Ceramika Ogniotrwała “Żarów” S.A. jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych, odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła.

Firma stale poszerza swoją ofertę produktową, wprowadzając elementy engeenieringu obejmującego projektowanie wyłożeń oraz nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Łącząc zalety długoletniej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami, PCO oferuje swoim klientom produkty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Więcej o wdrożeniu:

PCO “Żarów” S.A. wdraża Navigatora