Wanika

Z firmą Wanika Sp. z o.o. współpracujemy od grudnia 2020 roku.

Główne cechy systemu NAVIGATOR w Wanika Sp. z o.o. to:

• Integracja z systemem ERP Symfonia 2.0.
• Budowa własnych aplikacji w kreatorze RAD (Rapid Application Development).
• Liczba użytkowników: 9.

O firmie:

Wanika jest krajowym producentem sprzętu strzałowego wykorzystywanego w trakcie procesów wykonywania robót strzałowych w zakładach górniczych. Firma oferuje także kompleksową, adekwatną do stawianych wymagań i potrzeb obsługę w zakresie organizacji transportu ADR.

Menu