Currently set to Index
Currently set to Follow

Koszty produktów i koszty okresów. Czym się różnią?

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość
Koszty produktów i koszt okresów Archman

Jedna z naczelnych zasad rachunkowości – współmierności kosztów do przychodów – nakazuje, aby koszty szły za przychodami. Powstaje pytanie: czy wszystkie koszty powinny iść za przychodami? Jeżeli nie, to które?

Czym są koszty produktów

W związku z tym problemem narodziła się idea podziału kosztów na koszty produktów i koszty okresów. Pierwsza grupa dotyczy tych kosztów, które można przypisać do konkretnych przychodów (np. koszt zakupu towaru, koszt wytworzenia produktu). Ustawa o rachunkowości stawia jednak warunek, że takie przypisanie musi być uzasadnione. O ile w przypadku kosztów bezpośrednich nie ma problemu, to koszty pośrednie nastręczają już więcej trudności. Koszty produktów są aktywowane. Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do sprzedaży, to pozostaną one w aktywach jednostki zwiększając stany magazynowe.

Co to są koszty okresu?

Druga grupa dotyczy kosztów, których nie da się przypisać do konkretnych produktów (np. wynagrodzenia zarządu, amortyzacja sprzętu biurowego). Istnieje zatem pytanie: jak je pokazywać w sprawozdaniu finansowym? Ustawa mówi, że w takich przypadkach należy koszty pokazać w okresie, w którym wystąpiły. Koszty okresu nie są aktywowane.

Koszty okresu i koszty produktu a metoda ABC

Nowe światło na kwestię podziału kosztów na koszty okresów i koszty produktów rzuca metoda ABC (Activity Based Costing). Wychodzi ona naprzeciw wymogom ustawy o rachunkowości oferując sposoby rozliczania kosztów pośrednich (np. koszty obsługi maszyn, robocizna). Możliwości metody ABC sięgają znacznie dalej.

5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też