Leasing

Leasing 2017-04-11T09:00:08+00:00

Leasing jako źródło finansowania zakupów oprogramowania

Finansowanie zakupów oprogramowania poprzez leasing może być alternatywą dla zakupu oprogramowania w tradycyjny sposób. Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w krajach Europy Zachodniej leasing jest od wielu lat formą dominującą, a leasing IT wykazuje największą tendencję wzrostową.

Nie ma ograniczeń. Z leasingu skorzystać mogą zarówno małe firmy jak również duże korporacje.
Nie. Na pewno dużo prostsze niż w przypadku kredytu. Dodatkowo nasi konsultanci przeprowadzą Państwa przez cały proces pozyskania dofinansowania i pomogą załatwić wszystkie formalności.

Jakie są korzyści zakupu oprogramowania z wykorzystaniem leasingu?

  • Obniżenie bariery zakupu oprogramowania niska wpłata początkowa
  • Podatkowe: wpłatę początkową i raty można w całości wliczyć w koszty uzyskania przychodu, natomiast podatek VAT naliczany jest miesięcznie, od poszczególnych opłat leasingowych, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości z góry, jak to ma miejsce np. przy zakupie z kredytu
  • Leasing to forma elastyczna, szybka i wygodna: minimum formalności, możliwość korzystania z uproszczonych (szybkich) procedur
  • Raty miesięczne mogą być pokrywane z zysków / oszczędności generowanych przez nabyte oprogramowanie
  • Poprzez zastosowanie tzw. Harmonogramów Sezonowych leasing daje możliwość elastycznego formowania wysokości rat w zależności od sezonowości przychodów firmy
  • Leasing nie powoduje wzrostu wskaźnika całkowitego zadłużenia
  • Leasing zapewnia dostęp do potrzebnych dóbr, bez angażowania środków własnych i naruszania zdolności kredytowej. Dzięki temu ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Nawet w przypadku braku wystarczających środków, korzystając z leasingu firma może nabyć potrzebne oprogramowanie w ilości i jakości, jakie są jej niezbędne, zamiast szukać kompromisu pomiędzy potrzebą i możliwościami finansowymi

Poza tradycyjnym leasingiem przy większych projektach możliwe jest wykorzystanie tzw. linii leasingowej, która będzie rozliczana w ramach poszczególnych etapów projektu.

W zakresie leasingu oprogramowania współpracujemy z:
• Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (przejdź do strony partnera),
• Grenke Leasing S.A. (przejdź do strony partnera).

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu: (012) 357 21 33 wew. 5 lub biuro@archman.pl.