CASE STUDY (1)

Dostawa i wdrożenie Systemu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (SOIAD) w LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o