W ramach kluczowych etapów zadania należy wyróżnić prace dla wytworzenia nowego środowiska sprzętowo programowego usług IT w KGHM. Przygotowano rozwiązanie wg standardów bezpieczeństwa w KGHM i wymaganych i założeń biznesowych. W trakcie trwania i uruchomienia platformy dla spełnienia oczekiwań funkcjonalnych i jakościowych przeprowadzono kilka serii wielopoziomowych testów Rafał Nalewajski, Główny Specjalista w KGHM