Styczeń 2019 - Przygotowanie do wdrożenia Udział w konferencjach branżowych Budowanie świadomości potrzeby zmian w organizacji Projektowanie procesów Lipiec 2020 - Wdrożenie Podział na 4 etapy Ulepszanie systemu w każdym etapie Zaangażowanie różnych grup interesariuszy w testy akceptacyjne Szkolenia i warsztaty Styczeń 2022 - Uruchomienie produkcyjne Pełne przejście na system elektroniczny Ciągłe doskonalenie procesów