03.-04.2023 (10)

Obieg dokumentów w urzędzie - jak to działa? NAVIGATOR