Podejście procesowe w Controllingu operacyjnym

Kategoria: Blog, Zarządzanie

Celem podejścia procesowego w controllingu operacyjnym jest dostarczenie informacji o wynikach poszczególnych procesów (działań), jeszcze zanim będzie znany ich efekt końcowy.

Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest wypracowanie w organizacji kilku elementów:

  • Posiadanie wiarygodnego modelu procesów związanych z controllingiem operacyjnym,
  • Przypisanie odpowiedzialności uczestnikom procesów za dostarczenie wiarygodnych wyników,
  • Możliwości dostępu do informacji o rezultatach procesów,
  • Wykorzystania pomiaru efektywności w systemach ocen pracowników.

W podejściu procesowym pracownicy firmy znają swoją rolę w procesie i wiedzą, jakiej wartości dodanej się od nich oczekuje, gdyż jej dostarczenie jest podstawą do pozytywnej oceny. Każdy rozumie, kto jest ich klientem (w tym przypadku wewnętrznym). Wszystkie czynności wykonywane w ramach controllingu operacyjnego powinny dostarczać rzetelnych informacji. Informacja ta, to możliwości i pieniądze. Planowane i podejmowane działania mają doprowadzić do pożądanych rezultatów całej firmy, na które składają się elementy cząstkowe poszczególnych zadań. Podejście procesowe w controllingu operacyjnym dostarcza przede wszystkim informacji, które usprawniają podejmowanie decyzji i właściwe wykonanie zadań.

+ posts
Może Cię również zainteresować
Sprawdź też
Menu