Praca

Praca 2017-04-11T09:00:08+00:00

Charakter naszej działalności sprawia, że stale poszukujemy osób, czy to dla potrzeb własnych, czy dla potrzeb naszych Klientów. Pragniemy rozmawiać z osobami solidnymi i kreatywnymi (zgodnie z misją firmy), doświadczenie i wiek mają znaczenie drugorzędne. Poszukujemy zarówno doświadczonych pracowników jak i młodych o ambitnych studentów chętnych do współpracy i rozwoju.

Głównymi obszarami, w ramach których rekrutujemy pracowników są:

• finanse i rachunkowość
• szeroko rozumiane zarządzanie (w każdej firmie profil stanowiska jest trochę inny)
• informatyka (w zakresie projektowania i utrzymywania aplikacji wspomagających zarządzanie)

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres: praca@archman.pl

lub zarejestrowanie swojej aplikacji w naszym systemie rekrutacyjnym

Do CV należy dołączyć adnotację o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na dołączenie mojej oferty pracy do bazy danych kandydatów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. Nr 133, poz. 883).”