Program – GO TO BRAND

Zwiększenie poziomu eksportu w ramach poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI

MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CELE PROJEKTU

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu eksportu poprzez wejście na rynki perspektywiczne USA i Niemiec. Realizacja  projektu pozwoli na doskonalenie produktów z uwzględnieniem potrzeb nowych rynków docelowych, a także budowę sieci kontrahentów i dywersyfikację źródeł przychodów. Podjęte działania marketingowe będą kluczowe dla zbudowania  rozpoznawalności i renomy marki Navigator365 na rynkach zagranicznych. Zaplanowane cele i działania wpłyną na  rozpowszechnienie polskich produktów  za granicą, w tym promocję Marki Polskiej Gospodarki.

  • planowane efekty: zawarcie nowych kontraktów handlowych zagranicznych oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów marki Navigator365 na rynkach USA i Niemiec
  • wartość projektu: 552 154,67 PLN
  • wkład Funduszy Europejskich: 414 115.98 PLN