Currently set to Index
Currently set to Follow

Koszty rodzajowe. Projektowanie układu rodzajowego kosztów (zespół 4)

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość
Projektowanie układu rodzajowego kosztów (zespół 4)

Konta zespołu 4 – Koszty rodzajowe i ich rozliczenie – wykorzystuje się do potrzeb statystycznych oraz do sporządzania sprawozdań finansowych, w tym sporządzenia rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, a także do ustalenia wysokości podatku dochodowego. Koszty rodzajowe mówią ogólnie o sumie i strukturze kosztów przedsiębiorstwa.

Zatem ewidencja kosztów według układu rodzajowego nie informuje o kierunkach działalności, kosztach obszarów działalności czy też kosztach realizowanych zleceń (nie mówiąc o kosztach innych procesów dotyczących np. działalności marketingowej, utrzymania infrastruktury).

Do czego służy układ rodzajowy kosztów? Opis kosztów rodzajowych

Generalnie prowadzenie ewidencji tylko w układzie rodzajowym kosztów sprawdzi się głównie w małych przedsiębiorstwach, które nie prowadzą zbyt różnorodnej działalności.

W małym czy w dużym przedsiębiorstwie punktem wyjścia w opracowywaniu układu rodzajowego jest poziom analityczny. O ile konta syntetyczne są w miarę uniwersalne to konta analityczne dostarczają już szczegółowych informacji. Przy obecnym wsparciu informatycznym liczba kont może być naprawdę spora, nie wpływając przy tym na szybkość obróbki danych. Tak więc, tylko poziom zapotrzebowania na informacje kierownictwa firmy określa granice szczegółowości.

Przy tym wszystkim należy pamiętać, że przy tworzeniu analityki „czwórki” powinno się mieć na uwadze każdy rodzaj kosztu, który jest generowany w firmie. Niezależnie od tego czy pojawia się tylko w jednym dziale czy we wszystkich.

Rodzajowy podział kosztów: Zespół 4 podział kosztów według rodzaju (syntetyka):

 • 400 Amortyzacja
 • 401 Zużycie materiałów i energia
 • 402 Usługi transportowe
 • 403 Usługi remontowe
 • 404 Usługi pozostałe
 • 405 Wynagrodzenia
 • 406 Świadczenia na rzecz pracowników
 • 407 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
 • 408 Podróże służbowe
 • 409 Podatki obciążające koszty
 • 410 Pozostałe koszty rodzajowe

Klasycznym polem eksploatacji Systemu Business Navigator jest szeroko rozumiany obszar administracji firmy

5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

  Może Cię również zainteresować
  Sprawdź też