Projektowanie układu rodzajowego kosztów (zespół 4)