Rachunek kosztów

/Rachunek kosztów
Rachunek kosztów 2017-04-11T09:00:07+00:00

RACHUNEK KOSZTÓW

Moduł rachunek kosztów służy do rozliczania kosztów pośrednich. Potrafi rozbić koszty na poszczególne działy lub produkty czy usługi. Dzięki niemu można ustalić rentowność poszczególnych biznesów, kontrahentów czy sprzedawanego asortymentu.

Zrzuty ekranu dla modułu rachunek kosztów

 • Raport marży na produktach
  Dzięki rozliczeniu wszystkich kosztów na poszczególne produkty może okazać się, że niektóre są nierentowne
 • Raport rozliczenia na działy
  Koszty rozliczane są pomiędzy działami z bardzo dużą dokładnością. W ekstremalnych sytuacjach (choć jest to odradzane) można rozliczać każdy dokument osobno
 • Konfiguracja etapu rozliczania
  Każdy rodzaj kosztu może być rozliczany innym kluczem (lub nawet kompozycją różnych kluczy)
 • Schematy rozliczeniowe
  Jeden schemat rozliczeniowy może mieć wiele faz (etapów) rozliczania
 • Wartości cech
  Cechy mogą mieć różne wartości w czasie. Można je określać ręcznie lub automatycznie za pomocą integracji z hurtownią danych
 • Nośniki kosztów
  Może nim być każda fizyczna lub finansowa cecha (pojemność, waga, koszt recepturowy etc.)
 • Obiekty finalne
  Mogą nimi być produkty, usługi lub grupy produktów, usług