Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

Kategoria: Zarządzanie

Projektowanie oraz wdrażanie systemu motywacji pracowników, wbrew obiegowym opiniom nie jest tylko domeną działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludźkimi.

Należy podkreślić, że jest to obszar funkcjonowania przedsiebiorstwa ściśle związany z controllingiem. Szczególnie istotny jest audyt systemu motywacyjnego i jego usprawnienie w przypadku pojawiających się problemów lub nowych mozliwości. Wykonywany z regularnością może wpłynąć na ewolucję systemu wraz ze zmieniającymi się wobec niego wymaganiami.

Artykuł został opublikowany w 23 numerze magazynu “Controlling”.

Link do artykułu: “Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych”

Menu