Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

///Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

Projektowanie oraz wdrażanie systemu motywacji pracowników, wbrew obiegowym opiniom nie jest tylko domeną działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludźkimi.

Należy podkreślić, że jest to obszar funkcjonowania przedsiebiorstwa ściśle związany z controllingiem. Szczególnie istotny jest audyt systemu motywacyjnego i jego usprawnienie w przypadku pojawiających się problemów lub nowych mozliwości. Wykonywany z regularnością może wpłynąć na ewolucję systemu wraz ze zmieniającymi się wobec niego wymaganiami.

Artykuł został opublikowany w 23 numerze magazynu “Controlling”.

Link do artykułu: “Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych”

Autorzy: Aleksander Krawczyk, Wojciech Żmuda

2018-02-16T18:42:40+00:00 06 03 2010|Zarządzanie|