Rozwój rynku ERP w Polsce i Europie

Kategoria: Blog, Rozwiązania informatyczne

Wg raportu firmy badawczej IDC polski rynek ERP do 2009 roku będzie się rozwijał średniorocznie w tempie 16,5 proc., natomiast w krajach zachodnich tempo wzrostu będzie wynosiło ok. 4,5 proc. rocznie.

Oznacza to, że dynamika rozwoju naszego rynku będzie około cztery razy większa w porównaniu do zachodniej Europy.

Naturalnie porównując wyniki bezwzględne jesteśmy w dalszym ciągu na szarym końcu. W samych Niemczech i W. Brytanii coroczne wydatki na systemu klasy ERP to około 4 miliardy dolarów.

IDC stwierdza, że polski rynek osiągnie w 2009 roku wartość około 300 milionów USD, to kwota jaką osiągną mniej więcej rynek hiszpański w 2004.

europejski_ERP polski_ERP

Menu