Currently set to Index
Currently set to Follow

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa = konieczność?

Kategoria: Blog, Zarządzanie
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa = konieczność?

Rozwój przedsiębiorstwa można w zasadzie podzielić na pożądany i przewidywany. Rozwój pożądany określany jest przez cele strategiczne. Z kolei rozwój przewidywany to rozwój mający miejsce gdy firma nie podejmuje kroków przyszłościowych (nie szuka i nie tworzy możliwości sukcesu).

Czy strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest konieczna?

Czynniki sukcesu (przewagi konkurencyjnej) kryją się na przykład w opracowaniu nowych produktów, w spenetrowaniu nowych rynków, w dotarciu do nowych klientów czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa mającej na celu zwiększenie efektywności i organizacji działania. Liczne badania potwierdzają, że w firmach, gdzie dyrekcja nie koncentruje się na odkrywaniu i wykorzystywaniu czynników sukcesu przychody ze sprzedaży zaczynają systematycznie maleć. Między planowanym długoterminowym rozwojem przedsiębiorstwa a rozwojem opartym na pierwotnych czynnikach (niezmiennych) powstaje luka strategiczna.

Co zrobić żeby zlikwidować lukę strategiczną lub w ogóle jej uniknąć?

Pierwszym niezbędnym krokiem jest opracowanie wiarygodnej i rzetelnej strategii. Oznacza to przeprowadzenie szeregu analiz (analiza otoczenia, analiza konkurencji, analiza przedsiębiorstwa w tym analiza własnego potencjału strategicznego,). Dopiero na ich podstawie można sformułować optymalne cele strategiczne. Najlepsza strategia to ta zawierająca kilka przemyślanych i opartych na rzeczywistych danych celów, a nie zawierająca kilkanaście czy kilkadziesiąt celów oderwanych od rzeczywistości.
Drugim krokiem jest realizacja strategii rozwoju. Wydaje się to w miarę oczywiste, okazuje się jednak, że w praktyce jedynie od 15% do 20% przedsiębiorstw faktycznie podąża wyznaczonym w strategii kierunkiem.

Zbilansowana karta wyników

Bardzo popularnym i pomocnym rozwiązaniem w tym zakresie jest zbilansowana karta wyników (BSC). Ten instrument zarządzania strategicznego pozwala na bieżąco dokonywać pomiarów związanych z realizacją poszczególnych celów strategicznych. Daje to czas na usunięcie niebezpiecznych odchyleń i sprawia, że rozwój przewidywany będzie rozwojem pożądanym.

5/5 (1)
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też