Struktura

/Struktura
Struktura 2017-04-11T09:00:06+00:00

STRUKTURA

Moduł Struktura umożliwia definiowanie różnych struktur organizacyjnych: liniowej, funkcjonalnej, macierzowej etc. W oparciu o strukturę organizacyjną budowane są w systemie podstawowe uprawnienia. Użytkownicy mogą być przyporządkowywani do wielu stanowisk, dzięki czemu uzyskują dostęp do wymaganych do pracy zasobów.

Zrzuty ekranu dla modułu struktura

 • Profil pracownika
  Podstawowe informacje o pracowniku prezentowane są w takiej formie. Pewne pola lub sekcje mogą być oznaczane jako prywatne (np. data urodzenia).
 • Wyszukiwarka pracowników
  Można wyszukiwać działy, piony, pracowników wg kryteriów definiowalnych dla danej listy.
 • Wielostanowiskowość
  Jeden pracownik może być obsadzany na wielu stanowiskach co daje możliwość budowania zaawansowanych struktur macieżowych w prosty i przejrzysty sposób.
 • Uprawnienia wg struktury
  Wszystkie moduły systemu bazują na uprawnieniach wynikających ze struktury organizacyjnej