Currently set to Index
Currently set to Follow

Trendy technologiczne 2021 – przegląd najważniejszych trendów wg Gartnera

Kategoria: Blog, Rozwiązania informatyczne
Trendy technologiczne 2021 - przegląd najważniejszych trendów wg Gartnera | Blog Archman

Pandemia nieodwracalnie zmieniła oblicze świata i biznesu. Jednak pomimo zmian w sposobie interakcji, nadal w centrum wszystkich zdarzeń znajduje się człowiek i jego potrzeby. Jak nigdy wcześniej, do ich zaspokajania niezbędne stały się zdigitalizowane procesy praktycznie w każdym obszarze naszego życia. Na co powinniśmy położyć nacisk, by lepiej się przygotować do kolejnych zmian?

Analitycy amerykańskiego Instytutu badawczego Gartner w swoim corocznym raporcie „Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021” wskazali strategiczne trendy technologiczne, które ich zdaniem wpłyną na sposób funkcjonowania większości organizacji w najbliższych latach. Jest to w pewnym sensie punkt wyjścia dla liderów, odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw. Postawienie na innowacyjność jest bowiem warunkiem koniecznym, jeśli naszym celem jest poprawa konkurencyjności, a także stworzenie przyszłościowego modelu biznesowego przygotowanego na zmiany i adaptacje.

Jak rozwój IT wpłynie na otaczający nas świat w 2021 roku?

Tegoroczne trendy osadzone zostały w trzech obszarach tematycznych: orientacja na człowieka, zapewnienie niezależności od lokalizacji oraz zabezpieczenie niezawodnego łańcucha dostaw. Do pierwszej grupy należą: internet behawioralny, strategia Total Experience oraz komputery zapewniające prywatność, do drugiej – chmura rozproszona, operacje z dowolnego miejsca na świecie oraz sieć bezpieczeństwa cybernetycznego, zaś trzecia to – inteligentny elastyczny model biznesowy, projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a także hiperautomatyzacja. Omówmy po kolei każdy z wymienionych trendów.

Internet behawioralny

Idea internetu behawioralnego (czy internetu zachowań) polega na wykorzystaniu zgromadzonych danych o internautach w celu wywarcia wpływu na ich zachowanie. Korzystając z atutów świata cyfrowego, jako klienci sklepów internetowych, użytkownicy mediów społecznościowych czy uczestnicy tak popularnych ostatnio wydarzeń wirtualnych, zostawiamy po sobie ślady w postaci danych różnego stopnia wrażliwości. Coraz więcej zatem informacji jest pozyskiwanych, coraz więcej danych jest przetwarzanych, technologie są coraz bardziej zaawansowane i pozwalają na wyciąganie coraz większej liczby trafnych wniosków. To wszystko sprawia, że internet behawioralny staje się potężnym narzędziem wywierania wpływu społecznego.

Czy się na to (z)godzimy?

Autorzy raportu, oczywiście, zwracają uwagę na aspekty etyczne i prawne, zaznaczając, że odbiór społeczny wykorzystywania instrumentów internetu zachowań, będzie w największej mierze zależeć od celu działań i od tego, czy będzie on uwzględniał korzyści dla obu stron – zarówno dla internauty, jak i podmiotu przetwarzającego dane. W celu potwierdzenia tezy podają przykład społecznej akceptacji śledzenia prędkości pojazdów i niższych składek ubezpieczeniowych dla kierowców, a jednocześnie sprzeciwu wobec wykorzystania tych informacji przez organy ścigania. W przypadku niektórych krajów na korzystanie z usług internetu behawioralnego mają też wpływ lokalne przepisy regulujące aspekt prywatności.

Strategia Total Experience

User Experience (UX), Multiexperience (MX), Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) – dotychczas z każdym z tych obszarów mogliśmy mieć do czynienia osobno. Pojęcie Total Experience łączy je w całość i ma na celu podniesienie jakości doświadczeń dla wszystkich.

Niewątpliwie do wzmocnienia trendu Total Experience przyczynił się COVID-19. Doświadczenia użytkownika i klienta po interakcji z firmą już nie są najważniejsze, bo równie ważne są bezpieczne i komfortowe warunki pracy (w tym zdalnej) zapewnione pracownikom, będących sercem biznesu. Według ekspertów Gartnera, w 2021 r. innowacyjne organizacje, pragnące wyróżnić się na tle konkurencji, postawią na identyfikację nowych działań mających na celu optymalizację Total Experience ekosystemu przedsiębiorstwa.

Komputery zapewniające prywatność

W warunkach pracy zdalnej zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, ich analizy oraz udostępniania nabiera szczególnego znaczenia. Według raportu, kluczowe w tym aspekcie są trzy rodzaje technologii.

Pierwsza ma na celu zapewnienie zaufanego środowiska do przetwarzania danych, w tym przez uprawnione osoby trzecie. Zastosowanie drugiej powinno zabezpieczyć możliwość procesowania i analizy danych w sposób decentralizowany, w tym z wykorzystaniem technologii federacyjnego uczenia maszynowego oraz uczenia maszynowego opartego na ochronie prywatności. Trzecia przekształca dane przed ich przetworzeniem. Do takich działań zaliczamy m.in.: różnicowanie prywatności, szyfrowanie homomorficzne, bezpieczne obliczenia wielostronne, dowody o wiedzy zerowej, krzyżowanie prywatnych kolekcji danych (Private Set Intersection) oraz pozyskiwanie informacji prywatnych (Private Information Retrieval).

Chmura rozproszona

Wdrożenie rozwiązań chmurowych jest niezbędne podczas transformacji cyfrowej organizacji. Dużym wyzwaniem dla działów IT w tej kwestii jest zdefiniowanie relacji pomiędzy chmurą publiczną a prywatną, a później wdrożenie zaprojektowanego rozwiązania, które nie tylko jest dość kosztowne, ale też wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu oraz zatrudnienia specjalistów o wysokich kompetencjach w różnych, często bardzo oddalonych od siebie lokalizacjach firmy.

Chmura rozproszona częściowo niweluje wymienione problemy. Usługi chmurowe w modelu rozproszonym są dystrybuowane do różnych lokalizacji, ale obsługa, zarządzanie i rozwój rozwiązań pozostają w gestii dostawcy chmury publicznej.

Operacje z dowolnego miejsca

„Digital first, remote first” – podkreślają autorzy zestawienia kierunek zmian w modelu konsumpcji technologii w warunkach pandemii oraz wysoce prawdopodobnie również w post-pandemicznej rzeczywistości.

Niemal wszystkie operacje biznesowe mogą być wykonane za pośrednictwem aplikacji działających w chmurze. Niemniej jednak trend Anywhere Operations nie jest tożsamy z pracą zdalną. Analitycy Gartnera zwracają uwagę na szerszy kontekst i potrzebę stworzenia prawdziwie cyfrowego środowiska. Zdigitalizowany model świadczenia usług powinien być domyślny. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować ze sklepów i placówek fizycznych, tak samo, jak nie powinniśmy się zastanawiać, czy będziemy mogli skorzystać z usługi cyfrowej. Powinniśmy za to wiedzieć, że zawsze mamy wybór.

Sieć bezpieczeństwa cybernetycznego

Sieć bezpieczeństwa cybernetycznego jest rozproszonym podejściem architektonicznym do skalowalnej, elastycznej i niezawodnej kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego. Analitycy Gartnera podkreślają, że narzędzia te są już wdrażane przez wiodące firmy, również za sprawą skutków pandemii.

Rozwiązanie to umożliwia stworzenie modelu elastycznego bezpieczeństwa, który ma szczególne znaczenie w warunkach, kiedy większość zasobów, w tym sprzętowych, organizacji znajduje się poza tradycyjnymi fizycznymi parametrami bezpieczeństwa. Dzięki sieci bezpieczeństwa cybernetycznego, możemy korzystać z dowolnego zasobu cyfrowego bez względu na to, gdzie się znajdujemy, bez obaw o zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Inteligentny elastyczny model biznesowy

Autorzy raportu zaznaczają, że powinniśmy się koncentrować nie tyle na zbudowaniu wydajnego modelu biznesowego, co na takiej jego architekturze, która umożliwiałaby z jednej strony skalowalność, z drugiej zaś – szybkie zmiany w warunkach kryzysu.

Część negatywnych skutków gospodarczych COVID-19 wynika właśnie z tego, że wiele firm nie poradziło sobie z adaptacją do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Według analityków Gartnera, przyszłościowy model biznesowy powinien uwzględniać lepszy dostęp do informacji, możliwość wzbogacenia danych o nowe spostrzeżenia oraz stworzenie złożonej, modułowej struktury firmy, która potrafi dynamicznie się zmieniać w odpowiedzi na warunki i podjęte decyzje.

Projektowanie rozwiązań AI

Sztuczna inteligencja przestała już być domeną wyłącznie data scientists w globalnych korporacjach. W 2021 ta technologia jest dostępna dla firm praktycznie każdej wielkości. Niemniej jednak wdrożenie projektów związanych ze sztuczną inteligencją często generuje duże problemy, m.in. z utrzymywaniem, zarządzaniem i skalowalnością. By w pełni skorzystać z inwestycji w usługi IT oparte o sztuczną inteligencję, niezbędne jest opracowanie strategii wdrożenia tego typu rozwiązań. Dopiero, gdy odpowiemy sobie na kluczowe pytania dotyczące zasadności, będziemy mogli opracować prawdziwie wydajne, skalowalne, interpretowalne i niezawodne modele AI.

Hiperautomatyzacja

Trend, który już nie pierwszy raz pojawia się w zestawieniach Gartnera. U podstaw hiperautomatyzacji leży idea, że wszystko co w organizacji może być zautomatyzowane, powinno zostać zautomatyzowane.

Digitalizacja dokumentacji oraz w pełni cyfrowe obiegi procesów biznesowych muszą zastąpić kosztowne i czasochłonne tradycyjne procedury. Do wykorzystania mamy multum technologii ułatwiających transformację cyfrową – AI, machine learning, Robotic Process Automation czy inne typy rozwiązań, mające na celu automatyzację procesów i zadań. Jednocześnie należy dbać o spójność i optymalizację wykorzystywanego oprogramowania.

Trendy technologiczne 2021 – podsumowanie

Transformacja cyfrowa wymaga sprawności, szybkości i demokratyzacji. Organizacje, które nie skupiają się na stworzeniu zwinnego modelu biznesowego opartego o digitalizację zasobów i procesów, mają znikome szanse na przetrwanie czy to podczas obecnego kryzysu czy kolejnych.

Świat technologii dynamicznie się zmienia. Tak szybko, że czasem trudno jest nam nadążać za zachodzącymi zmianami. Niemniej jednak to właśnie rozwój technologii złagodził skutki pandemii na wielu płaszczyznach. Z racji tego, mimo wszystkich trudności, nie możemy pozwolić sobie na zatrzymanie czy spowolnienie.

Strategiczne trendy technologiczne nie działają niezależnie od siebie, dlatego to CIO i menadżerowie IT powinni zdecydować, jaka kombinacja technologii najbardziej się przełoży na rozwój ich organizacji. To niełatwe, ale kluczowe zadanie.

Oceń artykuł
+ posts

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy

    Może Cię również zainteresować
    Sprawdź też