Ukończenie studium wykonalności pod budowę lini tranwajowej

Kategoria: Aktualności

W listopadzie 2009r. zostało zakończone opracowywanie studium wykonalności pt. “Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”.

W przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Archman sp. z.o.o. wspierany był przez konsultantów z instytucji JASPERS, ekspertów technicznych z firmy PxM Projekt Południe oraz doradców z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dokumentacja stanowi podstawę ubiegania się przez Gminę Miejską Kraków o dotacje unijną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Menu