Wrzesień-październik (1)

Weźmiemy udział w konferencji XXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 NAVIGATOR