Wycena wartości przedsiębiorstwa Fluid Kooperacja Sp. z o.o.

Kategoria: Aktualności

W sierpniu 2010 roku została przeprowadzona wycena wartości przedsiębiorstwa Fluid Kooperacja Sp. z o.o..Wycena wynika z planowanego wniesienia spółki w formie aportu do mającej zostać zawiązanej spółki akcyjnej.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa zostało oparte o dwie metody:

  • Wartości księgowej,
  • Zdyskontowanych przepływów pieniężnych wynikających z prognozowanych wpływów firmy nowoutworzonej technologii.

O firmie
Firma FLUID KOOPERACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Przez wszystkie lata działalność Spółki związana była z obsługą marketingową firm. W dniu 01 marca 2005 roku firma FLUID KOOPERACJA Sp. z o.o. została reaktywowana do nowego profilu działania. Po reaktywacji spółka podjęła działalność w ściśle określonym celu – wdrożenie technologii nowatorskiej produkcji BIO-węgla – paliwa odnawialnego dla energetyki.

+ posts
Może Cię również zainteresować
Sprawdź też
Menu