Zbilansowana karta wyników

/Zbilansowana karta wyników
Zbilansowana karta wyników 2017-04-11T09:00:06+00:00

ZBILANSOWANA KARTA WYNIKÓW

Moduł BSC wspomaga tworzenie strategii długo- i krótkookresowych. Stanowi swoistego rodzaju „centrum dowodzenia”, w którym konstruowane są najważniejsze plany a następnie dystrybuowane do innych modułów: Ocen, Zarządzania projektami, Budżetowania.

Zrzuty ekranu dla modułu zbilansowana karta wyników

 • Lista strategii
  Strategia główna może mieć wiele taktyk (planów operacyjnych) a także wiele wariantów
 • Lista celów
  Cele w ramach strategii mogą być prezentowane w postaci listy z wyszukiwarką
 • Drzewo celów
  Mogą być też prezentowane w postaci drzewka
 • Zależności pomiędzy celami
  Pewne cele mogą mieć na siebie wpływ co jest istotne przy określaniu kolejności działań.
 • Ręczne zasilanie wskaźników
  Dla wskaźników, które nie mogą być zasilane automatycznie istnieje możliwość wprowadzania wartości ręcznie.
 • Raporty tabeli przestawnej
  Raporty można tworzyć samodzielnie za pomocą tabeli przestawnej