Kategorie

Wersja systemu

6.4

Nowości w wersji 6.4

Przebudowa kalendarzy

Przebudowane zostały kalendarze dostępne w systemie. Obok standardowej funkcjonalności wyświetlania listy w postaci kalendarza doszła możliwość dodawania dokumentu bezpośrednio z kalendarza.

Kalendarze bazują na zwykłych dokumentach, jedyne co jest potrzebne do ich używania to obecność na formularzu pól Data od i Data do.

W celu użycia kalendarzy należy odpowiednio skonfigurować listę – wskazań pola z formularza które będą używane na kalendarzu.

Odświeżenie ankiet

Ankiety, dostępne w poprzednich wersjach systemu zostały przebudowane i uaktualnione. Przebudowano mechanizmy budowania ankiet

Analityka do ankiet

Została stworzona prosta analityka do ankiet, która pozwala na prezentację wyników ankiet.

Nowa akcja służąca do pobierania maili

Dodana została akcja „Synchronizuj skrzynkę” służąca do pobierania maili. Można jej użyć w procedurze obiegu lub podpiąć, wraz z obiegiem, pod przycisk na formularzu.

W konfiguracji akcji wystarczy podać skrzynkę, która ma zostać zsynchronizowana.

Nowa akcja „Workflow: Uruchom obieg”

Dodana została akcja służąca do uruchamiania obiegów.

Natywny podgląd HTML

Dodana została funkcja podglądu pliku HTML. Jeżeli do załączników na dokumencie dodany zostanie plik HTML to użytkownik ma możliwość podglądu jego zawartości tak samo, jak plików graficznych, PDF czy Word.

 

Dynamiczne filtrowanie listy na formularzu

W konfiguracji listy osadzonej na formularzu pojawiła się możliwość filtrowania listy oparta o pola wyboru.

W przeciwieństwie do poprzednich wersji, gdzie była możliwość tylko wstawiania wartości wpisywanej z klawiatury, w aktualnej wersji istnieje możliwość wyboru z rozwijanej listy. Tak jak w przykładzie powyżej, można wybrać kategorie z listy wszystkich kategorii.

Obieg, krok wykonywany przez przełożonego

Zmieniony został mechanizm wyznaczania wykonawcy na kroku obiegu. W obiegu istnieje możliwość wskazania, że dany krok ma być wykonany przez przełożonego właściciela dokumentu lub osoby która uruchomiła obieg. Z taką konfiguracją był jeden problem – istnieją w firmie osoby które nie mają przełożonego, np. Prezes co powodowało, że należało robić obejścia w obiegu dla takich sytuacji. W aktualnej wersji system sam sprawdza, czy osoba ma przełożonego i jeżeli nie – kieruje obieg do tej osoby zamiast do przełożonego.

Dodanie w konfiguracji harmonogramu schematu powiadomień opcji „Ostatni dzień roboczy miesiąca”

W harmonogramie powiadomień została dodana nowa opcja wysyłania powiadomień – ostatni dzień miesiąca.

Kopiowanie listy atrybutów

Rozbudowana została akcja kopiowania pól pomiędzy formularzami o możliwość kopiowania listy atrybutów.

Archiwum – oznaczenie dokumentów archiwalnych

Na listach systemowych pojawiła się nowa kolumna, która ułatwia odnalezienie dokumentów, które zostały przeniesione do archiwum.

Możliwość zarządzania polami atrybutowymi rozpoznanymi podczas OCR

W rozpoznanych polach pojawiają się obecnie również pola atrybutowe. Jeśli takie pole atrybutowe zostanie rozpoznane, to przypisana mu wartość  jest automatycznie wstawiana do pola na formularzu dokumentu. Nie zawsze jest to pożądane działanie, czasami chcielibyśmy mieć możliwość zarządzania tym, czy faktycznie chcemy aby te pole było uzupełniane

Modyfikacja systemu powoduje, że mechanizm działa na identycznej zasadzie jak pola, które nie są przepisywane z dokumentu wzorcowego. Na ustawieniach typu dokumentu pojawiła się nowa opcja:  „Pola które nie będą przepisywane po rozpoznaniu przez OCR”.

Zastępstwa w przypadku wielofirmowości

Jeżeli instalacja używa wielofirmowości oraz mechanizmu zastępstw to mógł  pojawić się problem z prawidłowym przypisaniem zastępstwa do firmy. W aktualnej wersji zmieniony został mechanizm przypisywania zastępstw, możliwe jest przypisanie zastępcy tylko dla stanowisk będących w tej samej strukturze organizacyjnej co zastępowany.

Załącznik WORD

Zmieniony został sposób zapisu historii zmian na załącznikach – nazwa pliku zawiera liczbę porządkową np. ver. 1, ver 2 itd.
Dodatkowo tworzenie wersji następuje dopiero po zapisaniu i zamknięciu programu Word. Jeżeli ktoś zapisuje plik po każdej zmianie treści lub ma włączony autozapis to system nie generuje dla każdego zapisu nowej wersji gdyż ilość wersji rosłaby zbyt szybko.

Zmiana w konfiguracji atrybutu wyboru – dotyczy grupy

System NAVIGATOR pozwala na używanie w konfiguracji procedury obiegu pola z formularza do wskazania, kto jest wykonawcą kroku. W konfiguracji należy wskazać, czy pole dotyczy struktury (np. stanowiska) czy użytkownika.

W nowe j wersji doszła kolejna opcja – Grupa. Dzięki temu można wybrać element z listy grup co spowoduje, że wykonawcami kroku obiegu będą osoby przypisane do tej grupy.

 

Menu