Currently set to Index
Currently set to Follow

Utrzymanie ruchu

utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń CMMS

Utrzymanie ruchu

Często obsługiwanym przez Navigatora obszarem jest utrzymanie infrastruktury produkcyjnej przedsiębiorstwa: maszyn, sprzętu etc. System wspiera zarządzanie zarówno usterkami i awariami jak również budową i remontami.
Popularne elementy:

Ewidencja maszyn i urządzeń

Przeglądy

Inwentaryzacje

Usterki i awarie

Karty pracy maszyn

Rezerwacje sprzętu

Wnioski inwestycyjne

Budżety inwestycji

Budżety napraw i eksploatacji

Zlecanie zadań pracownikom działu

Zarządzanie projektami

Magazyn części

Zamówienia

Faktury

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Monitorowanie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń

Przypominanie o ważnych sprawach opiekunowi maszyny (przegląd, konserwacja etc.)

Etykietowanie maszyn i urządzeń za pomocą QR kodów (rozpoznanie telefonem odczytuje podstawowe informacje o urządzeniu i łączy się z systemem w celu sprawdzenia szczegółów)

Analiza wykorzystania, usterkowości, kosztów za pomocą dashboardów i tabel przestawnych

Automatyczne obliczanie budżetu inwestycji na podstawie wniosków inwestycyjnych

Gromadzenie danych o parametrach pracy maszyn w hurtowni danych i analizowanie ich wielowymiarowa analiza

Wykorzystanie mechanizmów Machine Learning do wychwytywania anomalii w pracy maszyn i prognozowania awarii

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

CMMS

kompleksowy system wspierający utrzymanie ruchu

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu