Currently set to Index
Currently set to Follow

System do zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń

utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń CMMS

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

Często obsługiwanym przez Navigatora obszarem jest utrzymanie infrastruktury produkcyjnej przedsiębiorstwa: maszyn, sprzętu etc. System wspiera zarządzanie zarówno usterkami i awariami jak również budową i remontami.

Digitalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem staje się coraz bardziej powszechna ze względu na łatwiejszy dostęp do nowoczesnych narzędzi. Narzędzia do utrzymania ruchu i maszyn zwiększają efektywność i wydajność pracy, a także wpływają na optymalizację podjętych działań. NAVIGATOR to prosty i intuicyjny w obsłudze system CMMS, wyposażony w funkcje niezbędne w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

Wysoce funkcjonalny system CMMS do utrzymania ruchu

Najważniejszą zaletą aplikacji do utrzymania ruchu NAVIGATOR jest to, że nie potrzebujesz instalowania dodatkowego oprogramowania oraz przebudowywania infrastruktury IT. Zarządzanie utrzymaniem ruchu odbywa się w dowolnej przeglądarce lub z pozycji urządzenia mobilnego. Oznacza to, że każdy pracownik mający dostęp do systemu CMMS, ma możliwość kontrolowania i analizowania zgromadzonych zasobów. Jeżeli chodzi o aplikację CMMS – utrzymanie ruchu urządzeń i maszyn odbywa się poprzez łatwą w obsłudze, konfigurowalną platformę. Sam decydujesz o jej funkcjach i użyteczności, gdyż masz możliwość samodzielnego zaprogramowania aplikacji. Nie musisz przy tym korzystać z pomocy programisty, gdyż cały proces odbywa się w prostym kreatorze RAD.

Popularne elementy systemu utrzymania ruchu:

Ewidencja maszyn i urządzeń

Przeglądy

Inwentaryzacje

Usterki i awarie

Karty pracy maszyn

Rezerwacje sprzętu

Wnioski inwestycyjne

Budżety inwestycji

Budżety napraw i eksploatacji

Zlecanie zadań pracownikom działu

Zarządzanie projektami

Magazyn części

Zamówienia

Faktury

Raporty i analizy

Powiadomienia i alerty

Nowoczesny program do utrzymania ruchu dla przemysłu

Program oferuje wiele rozwiązań, które usprawnią zarządzanie przedsiębiorstwem i cyfrowe utrzymanie ruchu. Aplikacja CMMS daje nieograniczone możliwości konfiguracji i wyposażenia w zestaw narzędzi, takich jak np.:

  • Rejestr urządzeń i środków trwałych;
  • Planowanie okresowych przeglądów;
  • Udostępnianie informacji o awariach;
  • Rozdysponowanie zadań pomiędzy pracownikami;
  • Gromadzenie dokumentacji oraz historii przeprowadzonych napraw;
  • Tworzenie raportów;
  • Analizowanie i planowanie budżetu.

Aplikacja do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń ułatwia ponadto komunikację w przedsiębiorstwie i usprawnia przekazywanie danych. To nie tylko poprawia efektywność pracy, ale również wiąże się z ograniczeniem kosztów utrzymania firmy.

Kluczowe funkcjonalności w obszarze utrzymana ruchu:

Monitorowanie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń

Przypominanie o ważnych sprawach opiekunowi maszyny (przegląd, konserwacja etc.)

Etykietowanie maszyn i urządzeń za pomocą kodów QR

Analiza wykorzystania, usterkowości, kosztów za pomocą dashboardów i tabel przestawnych

Automatyczne obliczanie budżetu inwestycji na podstawie wniosków inwestycyjnych

Gromadzenie i wielowymiarowa analiza danych o parametrach pracy maszyn

Wykorzystanie mechanizmów Machine Learning do wychwytywania anomalii w pracy maszyn i prognozowania awarii

Utrzymanie ruchu infrastruktury na wszystkich etapach działalności

Naturalnym celem każdej firmy jest jej rozwój i dopasowanie do dynamiki zmieniającego się rynku. NAVIGATOR również uwzględnia ten proces, dlatego daje możliwość elastycznego dopasowania się do aktualnych potrzeb utrzymania ruchu. Aplikację możesz dowolnie konfigurować na każdym etapie działalności. Oznacza to, że wraz z rozwojem firmy i rozbudowaniem infrastruktury, możesz rozbudowywać program o kolejne funkcjonalności.

Najczęściej tworzone aplikacje w obszarze utrzymania ruchu:

CMMS

Kompleksowy system wspierający utrzymanie ruchu

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD