Currently set to Index
Currently set to Follow

Controlling

system budżetowania i controllingu

Controlling

Business Navigator od początku specjalizował się w obszarze budżetowania i analiz. Kluczowym elementem aplikacji dla controllingu jest hurtownia danych, która pozwala porównywać plany z rzeczywistymi danymi. Hurtownia może zbierać dane z innych systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.
Popularne elementy:

Budżety rzeczowe

Budżety finansowe

Scenariusze budżetowe

Procedury budżetowe

Konsolidacja budżetów

Hurtownia danych

Kostki OLAP

KPI

Analiza odchyleń

Tabele przestawne

Dashboady

Integracja z Excel

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Automatyzacja obliczanie budżetów (na bazie innych budżetów, umów, zamówień etc.)

Możliwość edycji budżetów Excelowych bezpośrednio w systemie

Szybie tworzenie budżetów dynamicznych na bazie słowników

Tworzenie własnych pozycji budżetowych i sumatorów

Komentarze do pozycji i pojedynczych wartości w budżecie

Pełnowartościowa dedykowana dla klienta hurtownia danych (żadnych skrótowych rozwiązań) zbudowana wg standardów Microsoft

Uprawnienia oparte na rolach w kostkach OLAP

Eksploatacja hurtowni danych w systemie lub bezpośrednio w Excelu

Tworzenie zaawansowanych raportów statycznych za pomocą narzędzia Report Builder

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

BI

Kompleksowy system do budżetowania i analiz

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD
Menu