Currently set to Index
Currently set to Follow

System do budżetowania i controllingu

system budżetowania i controllingu

Controlling

NAVIGATOR od początku specjalizował się w obszarze budżetowania i analiz. Kluczowym elementem aplikacji dla controllingu jest hurtownia danych, która pozwala porównywać plany z rzeczywistymi danymi. Hurtownia może zbierać dane z innych systemów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Każda firma nastawiona jest na generowanie coraz większych zysków i realizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W tej kwestii kluczową rolę odgrywa dobrze zorganizowany budżet i stała analiza sytuacji finansowej działalności. Wdrożenie oprogramowania NAVIGATOR pozwoli Ci na efektywniejsze zarządzanie zasobami firmy oraz prognozowanie wydatków.

Dedykowania hurtownia danych finansowych

Oferowany system to nowoczesne wsparcie dla szeroko rozumianej analityki biznesowej. Program stwarza nieograniczone możliwości konfiguracji i prezentowania danych w czytelny sposób, dzięki zastosowaniu technologii OLAP. Aplikacja do budżetowania może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i uwzględniać funkcje dedykowane dla konkretnej branży. System działa na każdej przeglądarce i jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi programami finansowymi. Oznacza to, że możesz gromadzić i transferować dane ze wszystkich źródeł wchodzących w skład sieci IT Twojego przedsiębiorstwa.

Popularne elementy:

Budżety rzeczowe

Budżety finansowe

Scenariusze budżetowe

Procedury budżetowe

Konsolidacja budżetów

Hurtownia danych

Kostki OLAP

KPI

Analiza odchyleń

Tabele przestawne

Dashboady

Integracja z Excelem

Monitoring i kontrola budżetowania w firmie

System możesz zaprogramować według ustalonych kryteriów, aby był zgodny ze strategią finansową Twojej firmy. Służą do tego poszczególne aplikacje, które możesz dowolnie skonfigurować i nadać im określone funkcje, takie jak:

  • Planowanie budżetu;
  • Prognozowanie wydatków;
  • Analizowanie sytuacji finansowej firmy;
  • Raportowanie i przekazywanie informacji pomiędzy uprawnionymi jednostkami;
  • Konsolidacja danych;
  • Monitorowanie i kontrolowanie procesów finansowych.

System budżetowania i controllingu jest intuicyjny w obsłudze i prezentuje zasoby w formie czytelnego dashboardu. Jest obsługiwany na przeglądarkach, urządzeniach mobilnych, a także zintegrowany z programem Excel.

Kluczowe funkcjonalności w tym obszarze:

Automatyzacja obliczanie budżetów (na bazie innych budżetów, umów, zamówień etc.)

Możliwość edycji budżetów Excelowych bezpośrednio w systemie

Szybkie tworzenie budżetów dynamicznych na bazie słowników

Tworzenie własnych pozycji budżetowych i sumatorów

Komentarze do pozycji i pojedynczych wartości w budżecie

Pełnowartościowa dedykowana dla klienta hurtownia danych (żadnych skrótowych rozwiązań) zbudowana wg standardów Microsoft

Uprawnienia oparte na rolach w kostkach OLAP

Eksploatacja hurtowni danych w systemie lub bezpośrednio w Excelu

Tworzenie zaawansowanych raportów statycznych za pomocą narzędzia Report Builder

Dogłębna analiza wydatków

System został wyposażony w inteligentne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają precyzyjne analizowania struktury finansowej w firmie. System do budżetowania, oprócz funkcji kontrolowania, daje także możliwość analizy wydatków. Możesz w nim przygotowywać prognozy oraz śledzić odchylenia w budżecie na podstawie opracowanych interaktywnych raportów ekonomicznych.

Najczęściej tworzone aplikacje w tym obszarze:

BI

Kompleksowy system do budżetowania i analiz

Czytaj więcej o Kreatorze aplikacji RAD